Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

18. Параметри індивідуальної самосвідомості – способи інтерпретації подій.........................................................................................................................266

  1. Універсальні фактори суб’єктивних семантичних просторів...................266

  2. Особистісні конструкти як «шляхи передбачення подій»........................271

  3. Специфіка особистісних установок через призму ситуації......................272

  4. Суб’єктивне трактування життєвих подій: атрибутивні стилі.................274

  5. Щасливчики та нещасливі або Особистість та Доля................................275

  6. В галереї «Картини життєвого шляху».......................................................276

Словник термінів...........................................................................................280

Література......................................................................................................288

Передмова

Підручники присвячені проблемі загальнолюдських відмінностей висвітлюють найбільш відомі моменти і факти, теорії і концепції із диференціально-психологічної області про людину. Тут виділяють – сприйняття, інтелект, особистість, статево-вікові особливості, відмінність в навчанні і професійних установках. Але частіше всього відомості про відмінності між людьми включаються в підручники в окремих розділах, а не зібрані в один том.

Ця книга виконана у колективі, а не у авторській монографії, що звільняє від суб’єктивності і однотематичності.

В цій книзі зібраний і підсумований матеріал від початку зародження диференціальної психології і до сучасних аспектів розвитку цієї науки. Це дозволяє опрацювати об’ємний зміст матеріалу не втративши нічого з поля зору.

Зрозуміло, що є своя специфіка і в представленій читачу книзі «Диференціальна психологія», на пересіку європейських, вітчизняних і американських традицій. Матеріал, присвячений індивідуальним, типологічним і груповим відмінностям, що створюють особливий, диференційно-психологічний статус людини, що переломлюється з однієї сторони як суб’єкт взаємодії з світом, з іншої сторони, розглядається в контексті аналізу механізмів координації інтра- та інтеріндивідуальної взаємодії.

Ще однією передумовою для створення навчального посібника стала гіпотеза про те, що аналіз відмінностей між людьми стає більш ефективним в контексті вивчення основних тенденцій загальної і соціальної психології. Тому більшість розглядає диференційно-психологічні теми, присвячені сенсорним, перцептивним, когнітивним, регулятивним, емоційним і особистісним відмінностям, також як і розгляд проблем розвитку і природно-соціальній детермінації індивідуальності, тісно пов’язані з відповідними розділами із подібних областей психологічного знання. Це знайшло своє відображення в структурі книги, в логіці викладу матеріалу, у відборі теоретичних концепцій і експериментальних фактів.

Характер навчального посібника, виділяють як «заглиблений в проблематику», а також обмежений об’єм книги, змусили нас винести за дужки ряд важливих для диференціальної психології тем, які разом з тим, отримали досить детальне висвітлення в працях вітчизняних і зарубіжних авторів.

Щоб допомогти читачу зорієнтуватися у викладеному матеріалі, автори вважали за необхідне привести схему взаємопов’язаних блоків - розділів диференціальної психології. Це своєрідна когнітивна карта, на якій окрім добре вивчених областей відмічено і багато «білих плям»,що існують в широкій сфері диференціальної психології.

Перелік розглянутих в кожному розділі тем і понять дається у вигляді ключових термінів в кінці глави і може використовуватись в якості опорного ряду при повторенні тем.

У змісті кожної проблеми виділяють тільки основні напрямки аналізу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]