Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

14.3. Сімейне середовище в контексті класових відмінностей

Багато психологічних відмінностей між школярами (у рівні розвитку здібностей, перевазі емоційних реакцій, самооцінці і Я-концепції в цілому) пов'язані з відмінностями в сімейному середовищі, нерідко залежному від СЕС. У сім'ях, що мають вищі показники СЕС, батьки частіше бувають вдома, вони беруть більшу участь в шкільному житті дітей і в їх подальшій професіоналізації. Три найважливіші показники СЕС — рівень освіченості матері і батька та професійний статус батька — пов'язані з вимірюванням оцінки батьківської турботи про дітей. Кожен з відмічених трьох індикаторів позитивно корелював із ступенем їх позитивного впливу на сімейне середовище, а також із ступенем прояву батькового прагнення до розвитку в дитині незалежності і індивідуальної своєрідності. При цьому матері з високим освітнім статусом заохочують ці якості в доньках, тоді як кореляція їх статусу з характеристиками синів є незначущою. Відкидання дитиною батька негативно корелювало із ступенем вираженості всіх трьох показників. Вивчення сімейного середовища в різних соціальних класах протягом тридцяти років дозволило зробити два висновки — кількісний і якісний. Були виявлені лише незначні відмінності між сім'ями з різним СЕС по ознаках, що характеризують практику догляду за дітьми (кількісна ознака). Проте відмінності в стилі, за яким здійснювалося батьківське виховання, були значущі (якісний аспект). Низько статусні батьки характеризувалися як більш авторитарні, такі, що звинувачують, примушують. Матері трьох п’ятирічних дітей з сімей з низьким статусом сильно обмежували поведінку своїх дітей. Маючи тенденцію до посилення з віком, приватні ефекти соціально-класових відмінностей утворюють досить серйозний чинник, що впливає на такі тонкі сфери індивідуальності, як емоційне життя і пов'язані з ним поведінкові патерни. Представники так званого середнього класу частіше переживають почуття провини і схильні виникаючу агресію обертати проти себе, що виявляється, наприклад, в кількості суїцидів. Навпаки, представники "нижчих шарів суспільства" виявляють тенденцію до прояву агресії у формі фізичних дій, направлених проти інших. В той же час для дітей з низько статусних сімей характерне високе суперництво як можливість безпосередньої демонстрації своєї переваги над іншими, тоді як для дітей з "середнього класу" характерний прояв високого ступеня прагнення до досягнень. Залежно від ступеня диференціації між сім'ями з різних шарів суспільства, включаючи відмінності в ціннісних орієнтаціях, цілях і стилях взаємодії, формуються відмінності між дітьми, а потім вже і між дорослими. Відповідно до приведеної вище п'ятизначної шкали градації соціальних класів можна охарактеризувати специфіку найважливіших особистісних характеристик, що відносяться до особливостей цілей і ціннісних орієнтації в сімейному житті, залежно від СЕС:

  1. "Неблагополучні". Подружжя емоційно і соціально ізольовані; акцентування обов'язків жінки; чоловіки не можуть виконати свою провідну роль в освоєнні професійного ринку; пряме ділення обов'язків по статевій приналежності; усвідомлення не контрольованості свого життя.

  2. "Блакитні комірці". За традицією властива сильна статева сегрегація; жінки ізольовані, пасивні, підкоряються чоловікові, прив'язані до будинку. Сучасна тенденція виявляється в прагненні до більшої, в порівнянні з традиційними установками, рівності і розділенню обов'язків, ухвалення рішень і сексуальних задоволень.

  3. "Білі комірці". Акцент робиться на респектабельності, що може вести до ригідності поведінки; сильні сімейні зв’язки; дружина є молодшим помічником чоловіка.

  4. "Вище середнього". Орієнтація на кар'єру, особливо серед чоловіків; фінансова незалежність і стабілізація; соціальний престиж; дружина часто займається самовдосконаленням, щоб допомагати чоловіку в його кар'єрі.

  5. "Високий рівень". Безтурботне життя, фінансова стабільність, престиж; акцент на традиціях і родоводі; чоловіки повинні слідувати в професії сімейній традиції; дружина повинна повністю "ідентифікуватися" з чоловіком.

Зрозуміло, відповідно до цих базових життєвих установок батьки виховують дітей, закладаючи, неабиякою мірою, міцну основу для тих особистісних відмінностей, що виявляються потім в дорослих взаєминах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]