Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2012.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Вплив ціннісних трансформацій на підприємницьку активність молоді

Радикальні зміни соціально-політичної, економічної, культурної, ідеологічної сфер суспільства, що відбулися на початку 90-х років ХХ століття, відчутно вплинули на формування особистісних якостей молоді. Особливості соціальних змін в українському суспільстві полягали в системному переході від одного соціально-економічного устрою до іншого. Установки колективізму, повної відсутності індивідуалізму, що були характерними для радянського суспільства, виявилися непридатними для нових соціально-економічних умов. У зв’язку з цим відбулися фундаментальні зміни в ідеології, в стосунках людей. Як наслідок, змінилися світоглядні позиції та ціннісні орієнтації сучасної молоді.

Аналізуючи роботи провідних вітчизняних та закордонних науковців, констатуємо, що зміни, які відбулися внаслідок розпаду Радянського Союзу, призвели до неузгодженості та двоїстості ціннісних орієнтацій молоді. Цікавим є той факт, що сьогодні в свідомості молоді існують як сучасні цінності, які диктує нам, в першу чергу, західна культура, так і цінності, характерні для людей радянської «гарту».

Проблема трансформації трудових цінностей молоді займає особливе місце в дослідженнях підприємницької сфери України. Стара система мотивації праці вже не актуальна, а нова система знаходиться в процесі формування. Разом із нею трансформується і створюється також система трудових орієнтацій, яка сьогодні характеризується в першу чергу матеріальними та статусними цінностями. Згідно з даними соціологічних досліджень, в ієрархічній структурі підприємницьких цінностей молоді на першому місці знаходиться високий заробіток, на другому – гарантія стабільності підприємства на ринку праці, і лише на третьому місці – цікава, творча підприємницька діяльність. Це можна пояснити тим, що проблема відсутності необхідних навичок та вмінь в сфері підприємницької діяльності є досить актуальною серед молодих людей, які частіше за все не мають достатнього досвіду роботи та виявляються неконкурентоспроможними підприємцями.

Сучасна молодь характеризується досить високим рівнем задоволеності життям, що пов’язано із впевненістю у власних силах, орієнтацією на реалізацію різноманітних цілей, на досягнення бажаного та на успіх. Молодим людям властива прихильність до цінностей індивідуалізму, особистої ініціативи та самостійності, що визначають активну підприємницьку діяльність молоді.

Успіх для значної частини молоді характеризується досягненням високого матеріального статусу та отриманням певних статків. Вища освіта як умова досягнення успіху цінується менше, та все ж у свідомості молоді вища освіта виявляється більш престижною порівняно із середньою. Відносно низький відсоток молодих людей працює за спеціальністю, отриманою у ВНЗ. Ці результати можна розглядати як негативні в контексті розробки кваліфікаційного потенціалу населення країни, але згаданий факт виявляється одним із головних чинників початку молоддю підприємницької діяльності. Готовність до зміни характеру діяльності, що виявляється чи не головним фактором успішного працевлаштування в сфері підприємництва, у молоді також досить висока.

Отже, молодь – це особлива соціально-економічна група, яка є важливою рушійною силою в розвитку сучасної української держави, носієм інтелектуального та трудового потенціалу суспільства. Головним фактором, що визначає діяльність молоді, є її ціннісні орієнтації, які сьогодні, в першу чергу, характеризуються орієнтацією на індивідуалізм та успіх, а також двоїстістю ціннісної свідомості та поєднанням протилежних, взаємовиключних оцінок та установок в підприємницькій діяльності.

Агамір’ян Любов

Харківский національний університет ім. В.Н. Каразина

(Україна, м. Харків)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]