Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2012.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Особливості корпоративної культури в комерційних організаціях України

Основу організованої діяльності, необхідної для кожної людини, складає культура. Завдяки останній в межах організації формуються мотиви, ціннісні орієнтації, норми і стратегії майбутніх дій. Усе це потім знаходить вияв у діяльності індивідів і груп.

Люди, що працюють в будь-якій організації, є носіями культури. При цьому культура розглядається як певне середовище, в якому люди перебувають на роботі. У більшості людська поведінка – це продукт взаємодії культури, особистості і культурних факторів середовища, які є регулятором поведінки людини. Звідси випливає, що інструментом, який орієнтує усі підрозділи організації та осіб, що в ній працюють, на досягнення мети, є культура [2]. Для з’ясування суті звернімося до визначення меж її зовнішнього (спостережуваного) і внутрішнього (прихованого від спостереження) рівня.

Корпоративна культура розглядається як система базових передбачень (місія), «зухвалих» цілей та ділових принципів, що базуються на цінностях та нормах організації, які не фіксуються, але є добре відчутними. Саме вони визначають поведінку персоналу, діловий стиль, ритуали, символи і міфи, девізи, що є зовнішніми проявами корпоративної культури. Саме ці складові корпоративної культури єднають і мотивують персонал, надають змісту його праці та надихають на максимальну самовіддачу, створюють можливість вирішувати складні завдання з випуску якісного продукту і завоювання ринку [1].

Цінності виступають, як свідчить аналіз, ядром корпоративної культури. Вони є похідною від організаційної культури, яка включає також норми, звички, традиції, форми поведінки і ритуали, властиві лише даній організації. Саме тому для виявлення особливостей проявів корпоративної культури у вітчизняних компаніях було проведено два конвент-аналізи: «Аналіз зовнішніх проявів корпоративної культури в найшановніших 10 компаніях світу» та «Аналіз зовнішніх проявів корпоративної культури компаній України, бренди яких ввійшли в 10 найпопулярніших».

Шляхом конвент-аналізу зовнішніх проявів корпоративної культури світових компаній було визначено, що здебільшого переважають такі цінності, як досягнення найкращих результатів, почуття нового, прагнення до самовдосконалення. Серед якостей корпоративної культури спостерігається задоволеність працівників роботою та здоровий спосіб життя. Варто зазначити, що виділені цінності більшою мірою спрямовані на задоволення потреб працівника, який, у свою чергу, має викладатися повністю на робочому місці, адже особлива увага звертається на самопочуття працівника, здоровий спосіб його життя.

Основною особливістю корпоративної культури в український компаніях є переважання цінності високого професіоналізму, а серед якостей корпоративної культури спостерігається якість товарів та послуг. Варто зазначити, що виділені цінності спрямовані в більшості на задоволення потреб покупця.

Література: 1. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — С. 8-14. 2. Шейн З.Х. Организационная культура и лидерство/ Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

Федукин Дмитрий

Донецкий государственный университет управления

(Украина, г. Донецк)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]