Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
англ.яз.doc
Скачиваний:
221
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
7.12 Mб
Скачать

Практичне заняття № 2 (2 години)

Тема: “Government in Great Britain”.

Мета: розвивати навички письма; ознайомити з граматичним матеріалом за темою “Прикметник в значенні іменника”; вдосконалити навички читання та перекладу; тренувати навички вживання мовленнєвих формул у діалогічному мовленні; виховувати спостережливість та кмітливість.

План заняття

1. Виконання фонетичних вправ.

2. Ознайомлення з граматичним матеріалом за темою “Прикметник в значенні іменника (прикметники, що означають національність)”.

3. Опрацювання тексту за фахом.

4. Аудіювання тексту “Mystery of the Girl in a Blue Dress”.

5. Виконання квізів.

6. Написання словникового диктанту за темою “Great Britain”.

7. Робота з текстом для читання та лексикою “Scotland”. Контроль.

8. Робота з опорним текстом “Government in Great Britain”.

9. Самостійне опрацювання матеріалу.

Зміст заняття

1. Фонетичний аспект. “Наголос у двохскладових словах”.

У двохскладових англійських словах наголос, як правило, падає на перший склад (якщо перший склад не є префіксом, що втратив семантичне значення), наприклад: dinner ['dіnә], office ['ofis]. У словах, які мають префікс, наголос падає на другий склад, наприклад: return [п’tз:п], be­gin [bi'gin].

1.1. Виконайте фонетичну вправу:

Mark the stresses in the following words:

Before, begin, mistake, answer, marriage, cinema, enemy, behind, result, architect, police, recognize, articulate, qualify, singing, clever, finish, education, relation.

2. Граматичний аспект. Вживання прикметників в значенні іменника.

В англійській мові деякі прикметники могут вживатись в значенні іменника. Вони вживаються у множені, але без закінчення -s. Перед ними ставиться означений артикль.

До цієї групи належать прикметники, які означають певний фізичний або соціальний стан: the blind – сліпі, the brave – хоробрі, the deaf – глухі, the dead – мертві, the disabled – непрацездатні, the elderly – літні, the homeless – бездомні, the living – живі, the old – старі, the poor – бідні, the rich – багаті, the sick – слабкі, the unemployed -безробітні, the young – молоді і т.д.

Для позначення однієї особи або декілька окремих осіб вживається поєднання прикметника з одним із іменників: man, men; woman, women; person, persons; people і т.д.: а blind man – сліпий, blind men – сліпі, some blind persons – декілька сліпих, a poor woman – бідна.

Прикметники, які позначають національність, також можут вживатись в значенні іменника:

1. Прикметники, з закінченням на -an, -ian (Russian – російський, German – німецький), в значенні іменників вживаються як в однині, так і в множині. Коли вони вживаються в множині, то до них додається закінчення -s:

a Russian росіянин – many Russians багато росіян;

a German німець – many Germans багато німців;

an American американець – many Americans багато американців.

У множині ці прикметники можуть вживатись для позначення нації в цілому. В даному випадку перед ними ставиться означений артикль:

the Russians – росіяни; the Germans – німці; the Americans – американці.

2. Прикметники, з закінченням на -se та -ss (Portuguese – португальський, Swiss – швейцарський), вживаються як іменники у множині та однині. У множині вони не мають закінчення -s. Вони можуть також означати всю націю в цілому. В цьому випадку перед ними стоїть означений артикль:

a Portuguese – португалець, many Portuguese – багато португальців, the Portugu­ese – португальці

a Swiss – швейцарець, many Swiss – багато швейцарців, the Swiss – швейцарці.

3. Прикметники, які закінчуються на -sh и -ch (English англійський, French французський), коли вживаються як іменник, мають значення тільки множини, але не мають закінчення -s. Коли вони вживаються для означення нації в цілому, то перед ними ставиться означений артикль:

the English – англійці, the French – французи

Коли ж мова йде про окремих представників цієї нації, вживаються складні іменники, утворені від даних прикметників та іменників: man, woman, men, women:

an Englishman – англієць, an Englishwoman – англійка, many Englishmen – багато англійців

a Frenchman – француз, a Frenchwoman – француженка, many Frenchmen – багато французів

Прикметники з означеним артиклем можуть також вживатись у значенні іменників, які позначають абстраговані поняття: the beautiful – чудове, the useful – корисне, the unexpected – неочікуване.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.