Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
англ.яз.doc
Скачиваний:
221
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
7.12 Mб
Скачать

Практичне заняття №5 (2 години)

Тема: “Washington is the Capital of the USA. George Washington is the Father of the USA”.

Мета: закріпити основні лексичні одиниці за темою “Washington is the Capital of the USA”, ознайомити з граматичним матеріалом за темою „Прислівник. Утворення прислівників”, розвити навички розуміння основної ідеї та деталей тексту під час аудіювання та читання, акцентувати увагу студентів на моральних та етичних нормах й культурі американського суспільства.

План заняття

1. Виконання фонетичних вправ.

2. Пояснення граматичного матеріалу: „Прислівник. Утворення прислівників”. Виконання граматичних вправ.

3. Аудіювання тексту „Housing in the USA”. Контроль.

4. Робота з опорним текстом: “Washington is the Capital of the USA. George Washington is the Father of the USA”.

5. Формування навичок вживання мовленнєвих формул „Привертання уваги”.

6. Виконання квізів.

7. Опрацювання тексту за фахом.

8. Самостійне опрацювання матеріалу.

Зміст заняття

1. Фонетичний аспект. Робота з приказками та прислів’ями.

1.1. Read, translate and remember the following proverbs.

All things are difficult before they are easy.

We should play to live, not live to play.

1.2. Give the Ukrainian equivalents.

1.3. Illustrate the proverbs with some examples from life or literature.

2. Пояснення граматичного матеріалу: „Прислівник. Утворення прислівників”.

За формою прислівники поділяються на прості, похідні, окладні і складені.

Прості: here тут; there там, туди; now зараз, тепер; soon скоро, незабаром; late пізно; very дуже і т. п.

Похідні: badly погано; slowly повільно і т. п.

Складні: somewhere де-небудь, куди-небудь; nowhere ніде, нікуди і т.п.

Складені: since then з тих пір; till now до цього часу, досі і т. п.

Прислівники можуть утворюватися від прикметників і від деяких іменників за допомогою суфікса -1у. При цьому кінцева голосна у перед суфіксом -lу змінюється на і:

happy – щасливий happily – щасливо

gay – веселий gaily – весело

day – день daily – щоденно

Деякі прислівники (fast, loud, long, far, little, much, late, straight, early, daily, weekly, monthly, friendly) збігаються за формою з прикметниками і відрізняються від них лише за функцією, яку вони виконують у реченні. Прислівники відносяться до дієслова, а прикметники – до іменника.

She went to school early. Вона рано пішла до школи.

They grew early vegetables. Вони вирощували ранні овочі.

2.1. Write the adverbs for these adjectives:

good hard

quiet intelligent

bad fast

noisy slow

beautiful quick

2.2. Translate into English:

а) голосно, швидко, тяжко, шумно, легко, сильно, пізно, суворо;

б) 1. Він їде дуже повільно.

2. Вони прийшли дуже пізно.

3. Слухайте мене уважно!

4. Переходьте через мост обережно.

5. Студенти виконали це завдання легко.

2.3. Underline the correct words.

1. Golf is slowly/relaxing. I don’t like playing it quick/ quickly.

2. This is an easy/ easily exercise. I can do it easy/ easily.

3. He works hard/ hardly.

4. Play the music quietly/quiet!

5. I always do things quick/fast.

3. Аудіювання тексту „Housing in the USA”. Контроль.

3.1. Listen to the text.

Housing in the USA

The majority of Americans live in apartments (= flats) or individual houses with electricity, central heating, hot and cold running water and inside toilets.

The USA is a big country so in different areas housing traditions are not the same. But there are many standard houses in the country. They are very much alike.

Besides, many typical houses were built last years and many families rent them or buy. They are the houses for families of four to six people with three bedrooms, two living rooms, a kitchen and a bathroom. Clean and neat American houses and cottages are all alike. So often they are called "little boxes".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.