Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Питання для самоконтролю і самостійної роботи

®Визначте суб’єкти, функції та рівні політичної свідомості суспільства.

®Що таке «центристська політична свідомість»?

®Чим відрізняються між собою масова політична свідомість і громадська думка?

®Яку роль у політичному житті відіграють засоби масової інформації? Чому їх називають «четвертою владою»?

®Порівняйте риси політичної культури західного і східного типів.

®Який рівень розвитку громадської думки в Україні та її вплив на політичне життя суспільства?

®До якого типу належить сучасна українська політична культура?

Додаткова література

Бурдяк В. І., Ротар Н. Ю. Політична культура, ідеологія, психологія: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2000. – 104 с.

Дмитренко О. Громадська думка: історія і сучасність // Політичний менеджмент. – 2004. – 2.

Лапкин В. В., Пантин В. И. Освоение институтов и ценностей демо- кратии украинским и российским массовым сознанием (Предварительные итоги) // Полис. – 2005. – 1. – С. 50–62.

Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К.: Стилос, 1998. – 278 с.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливос- тей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 316 с.

Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

С. О. Матвєєв (ред.). – К.: ЦУЛ, 2003. – 216 с.

Тузиков А. Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // По-

лис. – 2002. – 5.

176

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]