Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кримінологія.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
10.78 Mб
Скачать

§ 3. Запобігання злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності

танням не зареєстрованих у НБУ коррахунків комерційних банків України в банках-резидентах і нерезидентах.

Було припинено дію окремих ліцензій, заборонено відкривати рахунки новим клієнтам, які після здійснення певної операції при­пиняють свою діяльність. З метою повернення в Україну нажитих злочинним шляхом коштів, які незаконно перебувають на рахунках у зарубіжних банках, 13 січня 1998 р. Верховна Рада України звер­нулась зі спеціальним зверненням до урядів і парламентів Великої Британії, Канади, Кіпру, ФРН, США, Швейцарії, в якому містилось прохання відносно об'єднання зусиль, спрямованих на виявлення валютних рахунків громадян України в закордонних банках, вста­новити джерело набуття ними згаданих валютних цінностей і вжити заходів щодо повернення їх у кредитно-банківські установи України.

У постанові Верховної Ради України від 13 січня 1998 р. зокрема зазначалось, що звернення Верховної Ради України до органів вико­навчої та законодавчої влади інших країн викликане серйозним і глибоким занепокоєнням майбутнім України, яке ставиться під за­грозу внаслідок тотальної криміналізації усіх сфер економічного та політичного життя у нашій державі. Злочинність, яка набула в Укра­їні неймовірного розмаху, принесла невимовне горе та страждання українському народу, поставила на межу виживання український етнос. Верховна Рада України висловила надію, що повернення в Україну нелегально нажитих, привласнених і вивезених капіталів сприятиме виведенню українського суспільства зі стану соціально- економічної кризи і запобігне національній катастрофі. Крім того, 12 жовтня 1999 р. Верховна Рада прийняла постанову «Про звернення Верховної Ради України до конгресу Сполучених Штатів Америки» з проханням надати необхідну інформацію відносно наявності у вищих посадових осіб України незаконних валютних рахунків.

При розробці заходів із запобігання злочинності, на нашу думку, слід виходити насамперед з того, що ця проблема має комплексний характер, а вирішення її залежить від багатьох суб'єктів, зокрема ор­ганів державного та місцевого управління, МВС, податкової адмі­ністрації, митної служби, Національного банку України, Міністер­ства економіки, СБУ та деяких інших, тому обмін інформацією і тісна взаємодія між ними з запобігання злочинності в цій сфері є першочерговим завданням, яке може бути вирішено шляхом роз­робки спеціального спільного плану профілактичних заходів. До першочергових заходів із запобігання злочинності в цій сфері слід віднести:

  • вирішення питання відносно подальшого укріплення взає­модії правоохоронних органів з банківськими установами, оскільки тільки банк може здійснювати ефективний фінансовий контроль за проведенням зовнішньоекономічних операцій. Про це свідчить і світовий досвід, зокрема досвід США, Німеччини, Австрії. Швей­царське кримінальне судочинство, наприклад, має пріоритет над банківською таємницею і визначає межу, за якою припиняється дія обов'язку банку зі збереження банківської таємниці — це класичні економічні злочини й операції по відмиванню грошей;

  • вирішення питання відносно організації перевірки представ­лених у декларації відомостей про доходи і видатки та їх відповід­ність фактичному стану. Провести такі перевірки декларацій про доходи створеними Верховною Радою України комісіями за участю представників Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ та Мі­ністерства фінансів України відносно високопоставлених чиновни­ків у вищих колах влади України;

  • виходячи з принципу невідворотності покарання за кожний вчинений злочин — вивчити кримінальні справи і матеріали, що знаходяться в Геипрокуратурі, МВС, СБУ, податковій службі, щодо причетності до вчинення конкретних злочинів посадовими особами на предмет обгрунтованості та вирішення питання про притягнення винних до кримінальної відповідальності за вчинення цих злочинів відповідно до діючого законодавства;

  • прискорити вирішення питань про створення в країні спеці­ального правоохоронного органу по боротьбі з корисливою злочин­ністю у вищих ешелонах влади й управління;

  • підвищити ефективність контролю з боку Національного банку України за відкриттям і використанням комерційними бан­ками кореспондентських рахунків і поверненню в Україну валютної виручки, отриманої від експортно-імпортних операцій.

352

щттшятщшщщшщиш^ЩШЩШШШШШШЯШ^Щ' ^ Розділ 20.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.