Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кримінологія (Ю.Ф.Іванов,О.М.Джужа).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
1.42 Mб
Скачать

ББК 67.5ІЯ73 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

і 20 як навчальний посібник для студентів юридичних

спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2 - 1596 від 8 липня 2005 року)

Автори

Іванов Ю. Ф. - доцент кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук

Джужа О. М. - проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук,

професор

Рецензенти

Копан О. В. - головний науковий співробітник Міжвідом­чого НДІ з проблем боротьби з організованою злочинністю, доктор юридичних наук

Рощін О. І. - приватний адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. -

К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.

IЗВN 966-8037-76-6.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

ББК 67.5ІЯ73

І81^ 966-8037-76-6

© Іванов Ю. Ф., Джужа О. М., 2006 © Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2006 © Ронін А. С. (обкладинка), 2006

ЗМІСТ

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології

1.1. Поняття кримінології як науки 10

1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука 11

 1. Предмет кримінологічної науки 12

 2. Додаткові питання, що вивчає кримінологія.... 14

 3. Завдання кримінології 16

 4. Функції кримінології ' 16

 5. Діалектичний та історичний методи в кримі­нології 17

 6. Загальнонаукові методи кримінологічних до­сліджень 18

 7. Спеціальні методи кримінологічних досліджень... 19

 1. Зв'язок кримінології з юридичними науками.... 20

 2. Зв'язок кримінології з неюридичними науками... 22

 1. Система науки кримінології 24

 2. Значення кримінології як науки 25

Тема 2. Історія становлення кримінології та її сучас­ний стан в Україні

 1. Основні періоди розвитку кримінології 27

 2. Кримінологічні погляди Платона 28

 3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля. 29

 1. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів 31

 1. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя... 31

 2. Кримінологічні погляди в епоху Відродження. 33

 1. Кримінологічні ідеї XVIII ст 34

 2. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права 35

 3. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа... 38

 1. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології 39

 2. Теорія покарання Бентама 39

 3. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха 40

 4. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля 41

 5. Значення класичного напрямку в кримінології. 42

 6. Позитивістський напрямок у кримінології 44

 7. Засновник біологічного напрямку в криміно­логії Ч. Ломброзо 45

 8. Послідовники ідей Ч. Ломброзо — Е. Феррі

та Р. Гарофало 46

2.18.Виникнення соціологічного напрямку в кримі­ нології 47

2.19. Теорія соціальної дезорганізації 48

З

 1. Теорія диференціального зв'язку 49

 2. Психологічні підходи до причин злочинності... 50

 3. Сучасні кримінологічні теорії 51

 4. Історія вітчизняної кримінології в 20 —30-х рр. XX СТ 53

 5. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ЧХст ,,, 54

 1. Відродження кримінології в Україні 55

 2. Розвиток кримінології в незалежній Україні... 56

2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі 58

Тема 3. Злочинність та її основні характеристики

 1. Поняття та виникнення злочинності як соціаль­ного явища 60

 2. Ознаки злочинності 61

 3. Взаємозв'язок понять "злочинність" та "злочин"... 64

 1. Види злочинності 65

 2. Основні показники злочинності 65

 3. Рівень і коефіцієнт злочинності 66

 4. Динаміка злочинності 67

 5. Структура та характер злочинності 68

 6. "Ціна" злочинності 69

 1. Географія злочинності 70

 2. Поняття латентної злочинності 70

 3. Види та рівні латентної злочинності 71

 1. Причини існування латентної злочинності 72

 2. Методи та значення виявлення латентної зло­чинності 73

3.15. Основні риси злочинності в Україні 73

Тема 4. Причини й умови злочинності

4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології. 76

4.2. Поняття детермінації 77

 1. Значення вивчення причиновості 79

 2. Класифікація причин та умов злочинності.... 80

 3. Різні підходи до розуміння причиновості в кримі­нології 82

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.