Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кримінологія_плани семінарських.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
285.7 Кб
Скачать

Тематика семінарських занять

для студентів 4 курсу факультету

міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики

з курсу

«КРИМІНОЛОГІЯ»

на 2012-2013 навч. рік

(лектор – доц. Мельничук Т.В.)

Тема 1. Вступ до кримінології. Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема

 1. Кримінологія як наука, її предмет, структура та завдання.

 2. Злочинність: основні підходи до розуміння та визначення.

 3. Ознаки злочинності.

 4. Функції злочинності.

 5. Система показників злочинності (стан, рівень, динаміка, структура, географія). Коефіцієнти злочинності.

 6. Характеристика латентності злочинності, її види. Методи виявлення латентних злочинів.

 7. Статистичний аналіз стану злочинності в Україні з 1991 року по теперішній час.

 8. Світові тенденції змін злочинності.

Теми рефератів:

 1. Методи вимірювання латентності злочинності.

 2. Основні причини латентності злочинності.

 3. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 4. Структура злочинності та її основні показники.

 5. Екологія злочинності.

 6. Територіальні відмінності злочинності в Україні.

 7. Визначення темпів руху злочинності.

 8. Зміни у динаміці злочинності в Україні.

 9. Ціна” злочинності та її складові.

 10. Злочинність в Україні та державах СНД: порівняльний аналіз.

 11. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.

Практичне завдання:

1. Запропонуйте визначення поняття «злочинність» до проекту закону «Про протидію злочинності».

2. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.

Література:

 1. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции.- М.: «Логос», 2004.

 2. Гилинский Я. Криминология. – СПб: Питер, 2002.

 3. Долгова А.И. Криминология. – М.: Изд-во НОРМА, 2003.

 4. Дрёмин В.Н. Преступность как социальная практика и предметная деятельность // Наукові праці ОНЮА. – Т. 5. – Одеса: Юридична література, 2006 . – С. 251-261.

 5. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализациии общества. Монография. – Одесса: Юридическая література, 2009.

 6. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 книгах. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.

 7. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000.

 8. Иншаков С.М. Криминология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000.

 9. Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). – М.: Изд-во НОРМА, 2001.

 10. Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Еще раз о криминологическом понятии преступности и преступления // Журнал российского права. – 2004. - №9. – С.113-119.

 11. Криминология – ХХ век / под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.

 12. Криминология / Под ред. Дж.Ф.Шели / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003.

 13. Криминология: Учебник / под ред.В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. – М.: Юрид. лит-ра, 1997.

 14. Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к ГУЛАГу западного образца. / Пер. с англ. - М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2001.

 15. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К.: Атіка, 2004.

 16. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. – М.: Норма, 1997.

 17. Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы. – Одесса: Юрид. лит-ра, 2000.

 18. Фокс В. Введение в криминологию. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

 19. Хохряков Г.Ф. Криминология. – М.: Юрист, 1999.

 20. Шнайдер Г. Й. Криминология. - М., 1994.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.