Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Том 1 - ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ - 521 стор.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Іменний покажчик

Акопов О.

Андрійчук Н.

Антонюк Н.

Апресян Ю.

Аристотель

Аристофан

Арутюнова Н.

Ахієзер А.

Барт Р.

Бахтін М.

Бацевич Ф.

Белозерова Т.

Беневоленська Т.

Берджесс Е.

Берн Е.

Бєляков О. 

Біла І.

Борейко В.

Борисів П.

Боришполець О.

Братусь О.

Бюхер К.

Веклик М.

Вернадський В.

Винокур Т.

Вірт Л.

Вычуба Г. С.

Габор Н.

Гайда Ю.

Галковська Т.

Ганс Г.

Гобан-Клас Т.

Гончаренко А.

Гордієнко Т.

Городецький Б.

Гофман Є.

Грайс П. –Г.

Гребінь М.

Гриценко О.

Гросс Е.

Губа Н.

Дарвін Ч.

Дейк Т. ван

Деррида Ж.

Джефферсон Т.

Дичко О.

Довженко О.

Донцова Л.

Дюкро О.

Еврипід

Еко У.

Есхіл

Зануда А.

Здоровега В.

Іванова В.   

Ізер В.

Кабанець О.

Калмыков А. 

Кастеллз М.

Климентова О.

Клюковська А.

Коваль Л.

Ковтун К.

Коль А.

Комбар'є Ж.

Кондратюк І.

Коноваленко в.

Коновець О.  

Конфуцій

Корконосенко С.

Корнієнко К.

Коханов Л. 

Кричківська С.

Кузнєцов О.

Кузнєцова О.

Куляс І.

Кучеренко М.

Лабунська І.

Лаптєв О. 

Ла Рош Вальтер фон

Лигачева Н.

Лібанова Е.

Лопатка М.

Лотман Ю.

Лукрецій Кар

Маклюен М.

Малик Р.

Мальцева В.

Мамалига А.

Мандзюк Н.

Мельник Т.

Михайлюк Ю.

Мойсеєв В. 

Москаленко А.

Муратова А.

Набоков В.

Наритник Т.

Негода Т.

Непийвода Н.

Онацький Є.

Опанасенко М.

Олтажервський Д.

Оруел Дж.

Остін Дж.

Парк Р.

Пароль В.

Патон Б.

Підгорецька М.

Піфагор

Піховшек В.

Плавт

Платон

Плахотний В.

Пономарів О.

Поппер К. 

Потебня О.

Потятиник Б.

Почепцов Г.

Прилюк Д.

Прихода Я.

Прохоров Е.

Рассел Б.

Рахманін С.

Рибак М.

Різун В.

Рікер Ф.

Рожен О.

Руденко Є.

Рузвельт Т.

Сенека

Серль Дж.

Симоненко П.

Сколотяний Ю.

Скрипник О.

Солонина Є.

Сорос Дж.

Софокл

Спенсер Г.

Сталін Й.

Станкевич Н.

Степанець Д.

Степанов Ю.

Стойко Т.

Теренцій

Фізер О.

Фітер К.

Фролова Т.

Харві Д.

Хоменко В.

Хом’як В.

Худояр О.

Цендровський В.

Чередниченко Т.

Чопенко В.

Шестопал Н.

Шибаєва О.

Шкляр В.

Школьна О.

Шкондин М. 

Штумпф К.

Якіменко Ю.

Навчальне видання

Проблематика змі

Навчальний посібник

Українською і російською мовами

Редактор Піскова Р. В.

Коректор – Передерій Г. М.

Комп’ютерний набір – Холод О. М., автори

Комп’ютерна верстка, дизайн,

архітектоніка видання – Багірова Н. В.

Технічне забезпечення – Багіров Б. С.

Підписано до друку 19.08.2010. Формат 60х84/16.

Папір офс. Гарнітура «Ukrainsan TimesET». Друк офс.

Ум. др. арк. 35,4 Обл.-вид. арк. 34,8.

Тираж 400 прим. Зам. № 876/А-1

Видавництво «Київський міжнародний університет»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,

Виготовників і розпоряджувачів видавничої продукції

ДК № 978 від 08.07.2002 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.