Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Том 1 - ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ - 521 стор.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки

 1. Соціальна норма і престиж преси.

 2. Інформаційний процес і соціокультурна реальність.

 3. Соціальні програми. Проблематика безробіття, перекваліфікації кадрів, бідності, безпритульності.

 4. Мас-медіа про проблеми освіти: державні та приватні навчальні заклади.

 5. Проблеми молоді в ЗМІ.

 6. Збереження історичної спадщини у публікаціях журналістів.

 7. ЗМІ: проблеми депопуляції, сім’ї, здоров’я. Пропаганда в мас-медіа здорового способу життя.

Завдання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність проблеми «Соціальна норма і престиж преси».

 2. Поясніть сутність проблеми «Інформаційний процес і соціокультурна реальність».

 3. Наведіть приклади висвітлення в мас-медіа проблематики безробіття, перекваліфікації кадрів, бідності, безпритульності. Проаналізуйте одну-дві публікації за чотирма критеріями аналізу будь-якої проблеми, висвітленої в ЗМІ.

 4. Доведіть доцільність аналізу журналістами проблем освіти. Наведіть два приклади таких проблемних публікацій в сучасній пресі України.

 5. Пригадайте дві публікації, що висвітлюють проблеми молоді в ЗМІ, піддайте їх аналізу за чотирма критеріями аналізу будь-якої проблеми в мас-медіа.

 6. Доведіть, що журналіст зобов’язаний присвячувати свої публікації проблемі збереження історичної спадщини.

 7. Доведіть доцільність висвітлення в ЗМІ проблеми релігійних війн і ролі ЗМІ в зазначеному процесі.

Тест для перевірки поточних знань

 1. Поняття «соціальна норма» і «престиж преси» є:

  1. тотожними,

  2. нетотожними.

 2. Для журналіста поняття «соціальна норма» (лат. norma – керівне начало, правило, зразок) – це засіб соціальної регуляції поведінки індивідів і груп, загальноприйняте правило поведінки, за яким неодмінно стоїть санкція: нагорода або покарання:

  1. схвалення або осуд,

  2. прийняття опозиційної думки,

  3. провокація.

 3. Працівникам мас-медіа варто пам’ятати про те, що престиж преси – це:

  1. зневага до преси, гідність і честь преси;

  2. повага до преси, гідність і честь преси;

  3. повага до преси, негідність і честь преси.

 4. Розгляд єдності двох понять «соціальна норма» і «престиж преси» дає можливість розуміти, що повага до преси детермінується (зумовлюється) тим, що вона виступає у суспільстві як соціальний регулятор поведінки індивідів, загальноприйняте правило поведінки, за яким стоять:

  1. санкції,

  2. санації,

  3. санаторії.

 5. Відомо, що престиж преси визначається низкою актуальних тем, які вона порушує, висвітлює і дає напрямок активності у спрямуванні:

  1. санкцій в суспільстві,

  2. оцінки суспільства,

  3. симпатій суспільства.

Питання

для іспиту (заліку)

з навчальної дисципліни

«ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ»

Для студентів спеціальності 6.0303001 - журналістика

(6, 7 та 8 семестри)

VI семестр

 1. Предмет і завдання курсу “Проблематика ЗМІ”. Основні джерела вивчення даної дисципліни. Основні праці науковців.

 2. Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу, що певною мірою визначає творчий процес.

 3. Предмет і завдання курсу “Проблематика ЗМІ”. Структура курсу.

 4. Загальна характеристика проблемно-тематичних напрямків періодичного видання, програми.

 5. Проблема з точки зору рівня соціальної реальності, протяжності у часі, націленості публікацій.

 6. Чотири аспекти аналізу проблематики: формальний, змістовий, функціональний і соціально-оціночний.

 7. Література до курсу «Проблематика ЗМІ». Пошук літератури в бібліотеках та читальних залах.

 8. Конспектування лекцій та першоджерел з навчального курсу «Проблематика ЗМІ». Порядок проведення семінарських занять, виконання самостійних завдань, написання курсових робіт.

 9. Політична журналістика. ЗМІ як один з найважливіший чинників розвитку політичної системи.

 10. Динаміка розвитку ролі ЗМІ в політичних процесах.

 11. Принципи об'єктивності, гласності, демократизму ЗМК.

 12. Свобода слова та висвітлення проблем, пов’язаних зі свободою слова.

 13. Роль та місце ЗМІ у відносинах між громадянським суспільством та правовою державою.

 14. Політична комунікація та політична журналістика.

 15. Співвідношення між журналістськими та політичними полями.

 16. Політична журналістика в новітній історії України.

 17. Преса і електорат: специфіка взаємовідносин.

 18. Політична кампанія у пресі.

 19. Постановка політичної проблеми та окреслення шляхів її розв’язання у ЗМІ.

 20. Фактори ефективності впливу журналістського тексту.

 21. Сучасна українська політична портретистка.

 22. Політична журналістика в інформаційному суспільстві.

 23. Історія та тенденції розвитку економічної преси.

 24. Суспільні функції економічної журналістики.

 25. Українська спеціалізована економічна преса.

 26. Економічна проблематика на сторінках загальнонаціональних ЗМІ.

 27. Основні напрямки економічної політики України на шпальтах суспільно-політичних видань.

 28. Висвітлення проблем, пов’язаних із фінансами.

 29. Висвітлення проблем, пов’язаних із підприємництвом.

 30. Висвітлення проблем, пов’язаних із інвестуванням.

 31. Висвітлення проблем, пов’язаних із сільським господарством.

 32. Висвітлення проблем, пов’язаних із нерухомістю.

 33. Висвітлення проблем, пов’язаних із пільговим оподаткуванням.

 34. Висвітлення проблем, пов’язаних із проблемами роздержавлення, переділом власності.

 35. Висвітлення проблем, пов’язаних із рейдерством.

 36. Висвітлення проблем, пов’язаних із захистом споживачів.

 37. Методи і прийоми висвітлення економічних тем.

 38. Джерела економічної інформації. Написання економічних текстів для різних типів видань.

 39. Актуальність проблеми захисту навколишнього середовища.

 40. Розвиток екологічної журналістики.

 41. Висвітлення проблем, пов’язаних із проблемами деградаційного антропогенного впливу на природу.

 42. ЗМІ про основні чинники екологічного лиха в Україні.

 43. Висвітлення в ЗМІ проблем, пов’язаних з урбанізацією.

 44. Екологічні проблеми міста: особливості висвітлення у ЗМІ.

 45. Екологічна небезпека воєнних дій: особливості висвітлення у ЗМІ.

 46. Запобігання ядерній катастрофі: особливості висвітлення у ЗМІ.

 47. Забруднення довкілля відходами хімічної та ін. видів промисловості: особливості висвітлення у ЗМІ.

 48. Марнотратне ставлення до природних ресурсів: особливості висвітлення у ЗМІ.

 49. Проблеми заповідних територій: висвітлення в ЗМІ.

 50. Особливості висвітлення в ЗМІ міжнародних конфліктів через стан навколишнього середовища.

 51. Жанрові форми та мовностилістичні прийоми масово інформаційної діяльності у висвітленні екотематики.

 52. Використання термінології в екологічних матеріалах ЗМІ.

 53. Особливості висвітлення в ЗМІ екології ноосфери.

 54. Патогенний текст і проблематика ЗМІ.

 55. Медіанасильство: психологічна привабливість зла; психологія впливу медіанасильства; романтизація насильства; екранний тероризм; аргументи прихильників екранного насильства; метафізичний вимір насильства; профілактика.

 56. Висвітлення проблем, пов’язаних із проблемами деградаційного антропогенного впливу на природу.

 57. ЗМІ про основні чинники екологічного лиха в Україні.

 58. Українська спеціалізована економічна преса.

 59. Економічна проблематика на сторінках загальнонаціональних ЗМІ.

 60. Проблеми заповідних територій: висвітлення в ЗМІ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.