Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Том 1 - ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ - 521 стор.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

4. Основний категоріальний апарат курсу

Основний категоріальний апарат курсу становлять загальні та спеціальні журналістикознавчі поняття, а саме:

журналістика, журналіст, засоби масової інформації, газети, журнали, телебачення, радіо, інформаційні агентства, Інтернет-видання, принципи журналістики, функції журналістики, творчі засади журналістики, творчий процес, тема, текст, публіцистика, образність, дієвість та ефективність, соціальне управління, журналістикознавство.

Застосування журналістикознавчих понять дає змогу з позицій сучасної теорії масової комунікації простежити закони і закономірності масовоінформаційних процесів у суспільно-політичній, правовій, соціально-економічній, світоглядній, морально-етичній, художньо-культурній галузях. Розглянути проблематику преси як можливість реалізації функцій журналістики.

Курс дає змогу вивчити основні проблемно-тематичні напрямки діяльності ЗМІ, особливості організації та підготовки матеріалів з відповідних тем до опублікування.

5.Структура курсу

Оскільки навчальний курс є одним з основних у підготовці майбутнього журналіста, його обсяг сягає 316 навчальних годин. Отже, побудова (структура) навчального курсу передбачає лекційні й семінарські заняття, залікові контрольні роботи (ЗКР) та іспит наприкінці навчального циклу.

Схематично структуру курсу слід зобразити таким чином (див. схему 2 далі).

  1. Загальна характеристика проблемно-тематичних напрямків періодичного видання, програми

У вступі до навчального курсу слід ознайомитися з предметом і завданнями курсу “Проблематика ЗМІ”. Прослухати інформацію про основні джерела вивчення даної дисципліни та основні праці науковців.

У 6-му семестрі (змістовий модуль 1 “Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського твору”) передбачається вивчити п’ять таких тем.

Схема 2

Структура навчального курсу

“Проблематика ЗМІ”

6-й семестр – 108 годин (10 лекцій)

+ 14 семінарський занять;

форма контролю – ЗКР

7-й семестр – 108 годин (10 лекцій)

+ 16 семінарський занять;

форма контролю – ЗКР

8-й семестр – 108 годин (10 лекцій)

+ 14 семінарський занять

форма контролю – ЗКР

Тема 1. Концептуальні засади та зміст курсу.

Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу, що певною мірою визначає творчий процес. Предмет і завдання курсу. Структура курсу. Загальна характеристика проблемно-тематичних напрямків періодичного видання, програми. Проблема з точки зору рівня соціальної реальності, протяжності у часі, націленості публікацій. Чотири аспекти аналізу проблематики: формальний, змістовий, функціональний і соціально-оціночний. Література до курсу. Пошук літератури в бібліотеках та читальних залах. Конспектування лекцій та першоджерел. Порядок проведення семінарських занять, виконання самостійних завдань, написання курсових робіт.

У 6-му семестрі (змістовий модуль 2 “Політична та економічна проблематика”) передбачається вивчити такі теми.

Тема 2. Політична проблематика.

Політична журналістика. ЗМІ як один з найважливіший чинників розвитку політичної системи. Динаміка розвитку ролі ЗМІ в політичних процесах. Принципи об'єктивності, гласності, демократизму ЗМК. Свобода слова. Роль та місце ЗМІ у відносинах між громадянським суспільством та правовою державою. Політична комунікація та політична журналістика. Співвідношення між журналістськими та політичними полями. Політична журналістика в новітній історії України. Преса й електорат: специфіка взаємовідносин. Політична кампанія в пресі. Постановка політичної проблеми та окреслення шляхів її розв’язання в ЗМІ. Фактори ефективності впливу журналістського тексту. Сучасна українська політична портретистка. Політична журналістика в інформаційному суспільстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.