Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
The_letter_of_the_law.docx
Скачиваний:
220
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.42 Mб
Скачать

Executive-Legislative Relations in us and European Models

US: PRESIDENTIAL '

UK: WESTMINSTI R PARLIAiVlENTAR 3 • .

ir ^ *>.

?* , r

у у і UKRAINE: , . '.С' PARLIAMENTARY- "'u- . 'W"V 1 PRESIDENTIAL ’ V

Who makes up the Executive Branch?

Separately Elected President, Cabinet nominated by the President and confirmed by the legislature

(Cabinet members cannot simultaneously be members of legislature, and vice-versa)

Prime Minister; PM and Cabinet elected by the majority party in the legislature The Cabinet, or Ministers, are members of the legislature. A Hereditary Monarch is head of state (mostly ceremonial).

Can the legislature remove the executive, and vice-versa?

Legislature cannot remove the President, except under extreme conditions, and the president cannot dissolve the legislature.

The legislature dissolves the chief executive and cabinet through a vote of no confidence, forcing new parliamentary' elections.

Bodies involved in the legislative process?

Upper House: Senate Lower House: House of Representatives.

Govt, cabinet departments assist in drafting bills, but most originate via committees in legislature; President can veto legislation, which can be overridden by 2/3 vote of both houses.

Upper: House of Lords Lower: House of Commons The government (Prime Minister, cabinet and bureaucracy) Occasionally bills referred to select committees for consultation.

  1. Compare and contrast the system of government in the USA, Britain and Ukraine. In which ways are they similar and in which different? Don’t give separate descriptions of each system. You may use the clues in the boxes below and the table above. There is a possible beginning of your essay below the boxes. See also: Opinion Essays in the Recommendations on Creative Writing Work.

Stating and justifying opinions

I think that... In my opinion ... To my mind,... I believe that... I can't be certain, but I think ...Personally, I feel that...

I could be wrong, but I think ... I personally think ...

If you want to know what I think,... This is what I think ... Not everybody will agree with me, but...

I'm not sure, but I think that... In my personal opinion ..

Comparing and contrasting

...is like is similar to ... ...resembles both... neither... -er than

as...as not as., .as/not so ... as so ... (that) such ..: (that) more than...

more of a ..., less of a as much of a ..., the older .... the more the more ..., the less however... in contrast to... unlike... on the other hand...

Example

The systems of government in the USA and Ukraine have both similar and different features. All systems have three branches of power: legislative, executive and judicial. However...

  1. Translate into English

Парламентсько-президентська система є способом правління, за яким голова виконавчої влади й президент однаково активно беруть участь у повсякденному державному управлінні. Вони можуть бути членами різних, навіть опозиційних політичних партій, обиратися на посади окремо та на різний термін. Така система називається «співіснування», що відображає двоїстість виконавчої влади. Президент не очолює і не входить до жодної з гілок державної злади, він уособлює державу й державну владу загалом. Президент зобов’язаний припиняти будь-які дії законодавчої, виконавчої чи судової влади, які прямо чи опосередковано порушують Конституцію України. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав та свобод людини і громадян. Президент забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Президент є Верховним головнокомандувачем збройних сил України, очолює Раду національної безпеки й оборони України.

Кабінет міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет відповідальний перед президентом та підзвітний Верховній Раді. Прем’єр-міністр призначається Верховною Радою за поданням президента. Кандидатура для призначення на посаду прем’єр-міністра обирається більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (226 голосів). За згодою парламенту прем’єр-міністр призначає на посади першого віце-прем’єр-міністра, трьох віце-прем’єр-міністрів і міністрів. Прем’єр- міністр керує роботою Кабінету, спрямовує її на виконання програми діяльності Кабінету, схваленої Верховною Радою. Кабінет забезпечує здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. Кабінет розробляє проект закону про державний бюджет і забезпечує його виконання. Постанови й розпорядження Кабінету є обов’язковими до виконання.

Президент:

  • підписує закони, прийняті Верховною Радою; має право накладати вето (крім законів про внесення змін до конституції); зупиняє дію актів Кабінету міністрів; припиняє повноваження Верховної Ради; оголошує позачергові вибори та всеукраїнські референдуми;

  • веде переговори та укладає міжнародні договори від імені України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави;

  • вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ; за згодою Верховної Ради призначає на посаду та звільняє з посади Генерального Прокурора й голову Служби безпеки; призначає третину складу Конституційного суду, половину складу Ради Національного банку та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

  • присвоює вищі чини; нагороджує державними нагородами; надає помилування.

Головними завданнями Секретаріату є організаційне, правове, консультативне,

експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності президента. Секретаріат відстоює позиції президента у взаємодії з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, Конституційним судом, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]