Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Постанова

про закриття кримінальної справи у зв'язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру

м. Київ 1 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Колотуха А. П., розглянувши матері­али кримінальної справи № 8-1624 про вчинення неповнолітнім Петренком О. Г. суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2006 р. приблизно о 15-й годині в універмазі, що роз­ташований по вул. Коротченка, 28 у м. Києві, неповнолітній Пет­ренко О. Г. умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства за­володів грошима гр. Павлова О. І. в сумі 450 грн. за таких обставин.

20 лютого 2006 р. близько 15-ї години Петренко О. Г. при прода­жі Павлову О. І. за 450 грн. жіночої шапки із хутра норки, зловжи­ваючи довір'ям останнього, замінив її на чоловічу шапку із штуч-

ного хутра вартістю 25 грн., чим вчинив суспільно небезпечне діян­ня, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по справі неповнолітній Петренко О. Г. показав, що він проживає разом із своєю матір'ю - Петренко Галиною Петрів­ною, яка через хворобу в даний час не працює. Оскільки грошей для придбання ліків у них не було, то 20 лютого 2006 р. мати попроси­ла його продати її нову норкову шапку. З цією метою він поїхав до універмагу, що розташований по вул. Коротченка, 28. Разом із шап­кою матері він взяв і свою шапку із штучного хутра вартістю 25 грн. Покупців на ці шапки не було. Перед тим, як повернутися додому, він ще раз підійшов до відділу «Жіночі головні убори» і випадково став свідком розмови одного покупця з продавцями. Покупець шу­кав для своєї дружини норкову шапку. Оскільки цей покупець перебував у нетверезому стані, він вирішив обманути його. Запро­понував йому шапку із хутра норки за 450 грн., а коли той став ді­ставати гроші, замінив шапку із хутра норки на шапку із штучного хутра. Чоловік передав йому 450 грн., а сам не розгортаючи паперу, в який була загорнута шапка із штучного хутра, пішов. Під час роз­мови він також назвав чоловікові своє прізвище та ім'я та розповів, що його мама хворіє.

Шапка була єдиною цінною річчю матері і він пожалів її прода­вати, а шахрайство вчинив з метою придбання ліків.

а. с. 17-19

Допитаний по справі в якості потерпілого Павлов О. І. показав, що 20 лютого 2006 р. він з метою придбати своїй дружині подару­нок - шапку із хутра норки приїхав до універмагу, розташованого по вул. Коротченка, 28. У відділі «Жіночі головні убори» необхідної йому шапки не було. Його розмову з продавцями випадково почув хлопець, який запропонував придбати йому нову жіночу шапку із хутра норки. Хлопець пояснив, що шапка належить його матері, яка хворіє і вони вимушені продати цю шапку для придбання ліків. Він оглянув шапку і вирішив її купити. Поки він діставав гроші, хло­пець загорнув шапку у папір і поклав її до своєї сумки. Він передав хлопцеві гроші в сумі 450 грн. і той віддав йому загорнуту у папір шапку. Він вірив, що хлопець його не обманює, оскільки той назвав своє прізвище Петренко Олег.

Дома, у пакунку, який передав йому Петренко О., він виявив чо­ловічу шапку із штучного хутра вартістю 25 грн.

а. с. 23-24

Законний представник неповнолітнього - Петренко Галина Пет­рівна показала, що в даний час вона не працює через захворювання

на цукровий діабет. Проживає вона із сином Петренко О. Г., 15 бе­резня 1990 р. народження. 20 лютого 2006 р. вона попрохала сина продати її нову шапку із хутра норки, оскільки їй потрібні гроші на придбання ліків. Близько 17-ї години син повернувся додому. По­вернув їй шапку і пояснив, що продавати її не став, оскільки пози­чив 450 грн. у знайомих.

а. с. 20-21

Вина Петренка О. Г. підтверджується речовими доказами - шап­кою із штучного хутра, вилученою у потерпілого Павлова О. І. та шапкою із хутра норки, вилученою у свідка Петренко Г. П.

а. с. 22, 23

протоколами впізнання зазначених шапок потерпілим Павло-вим О. І. та свідком Петренко Г. П.

а. с. 24, 25

протоколом впізнання потерпілим Павловим О. І. неповноліт­нього Петренка О., як того хлопця, який обманув його і продав йому за 450 грн. замість шапки із хутра норки шапку із штучного хутра.

а. с. 31

Допитана як свідок Шевченко В. А. показала, що вона є класним керівником 9-го класу середньої школи № 296 м. Києва, де навча­ється Петренко О. Г. За час навчання він проявив себе як здібний учень, порушень дисципліни не допускав. Він проживає разом із матір'ю, яка хворіє. Олег допомагає матері в домашніх справах, а під час канікул влаштовується на різні роботи, щоб допомогти сім'ї ма­теріально.

а. с. 32

За місцем проживання Петренко О. Г. характеризується пози­тивно, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальнос­ті не притягувався.

а. с. 33, 34

Шкода, завдана потерпілому Павлову О. І. суспільно небезпеч­ними діями Петренка О. Г., відшкодована повністю.

а. с. 35

Петренко О. Г. на обліку в інспекції у справах неповнолітніх за місцем проживання не перебуває.

" а. с 41

Суспільно небезпечне діяння, яке вчинив Петренко О. Г., перед­бачене ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) і відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості. Кримінальна від­повідальність за шахрайство згідно із ст. 22 КК України настає з 16-річного віку.

Беручи до уваги, що на час його вчинення Петренко О. Г. не до-сяг віку, з якого, настає кримінальна відповідальність за шахрай­ство, керуючись статтями 7-3, 130 КПК України,

постановив:

  1. Кримінальну справу № 8-1624 відносно Петренка Олега Гри­ горовича, 15 березня 1990 р. народження, уродженця м. Києва, українця, учня 9-го класу середньої школи № 296 м. Києва, який за­ реєстрований та проживає за адресою: 03155, м. Київ, вул. Шолохо­ ва, 17, кв. 34, раніше не судимого, закрити.

  2. Кримінальну справу направити до суду для застосування до неповнолітнього Петренка Олега Григоровича примусових заходів виховного характеру.

Ст. слідчий

Підпис (Колотуха А. П.)

СПИСОК осіб, які підлягають виклику до судового засідання

1. Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння - неповно­ літній Петренко Олег Григорович, зареєстрований та проживає: 03155, м. Київ, вул. Шолохова, 17, кв. 34.

а. с. 17-19

2. Потерпілий Павлов Олександр Іванович, зареєстрований та проживає: 02344, м. Київ, вул. Польова, 8, кв. 13.

" а. с. 23-24

3. Законний представник неповнолітнього - Петренко Галина Петрівна, зареєстрована та проживає: 03155, м. Київ, вул. Шолохо­ ва, 17, кв. 34.

а. с. 20-21

4. Захисник - Кравченко Микола Васильович, зареєстрований та проживає 01135, м. Київ, вул. Лугова, 17, кв. 34.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Колотуха А. П.)

майор міліції

Примітка: у випадках звільнення від кримінальної відповідаль­ності і застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку притягнення їх до кримінальної відповідальності, обвинувачення їм не пред'являється. Якщо ж звільняються від кримінальної відповідальності неповнолітні, які досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність із засто-

суванням до них примусових заходів виховного характеру, їм, від­повідно до вимог ст. 9 КПК України, повинні пред'являтися обви­нувачення.

Зразок протоколу про ознайомлення

з матеріалами справи неповнолітнього, щодо

якого винесено постанову про застосування

примусових заходів виховного характеру,

а також його батьків або осіб, що їх

замінюють, та захисника

ПРОТОКОЛ

про ознайомлення з матеріалами справи

м. Київ 1 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Колотуха А. П., керуючись ст. 85 КПК України відповідно до вимог ч. 2 ст. 7-3 КПК України, в кабінеті слідчого пред'явив неповнолітньому Петренку О. Г., його матері Петренко Г. П. та його захисникові Кравченку М. В. для ознайом­лення матеріали кримінальної справи № 8-1624 у підшитому і про­нумерованому вигляді в одному томі на 56 аркушах.

Неповнолітній Петренко О. Г, його мати Петренко Г. П. та за­хисник Кравченко М. В. у період з 11-ї години ЗО хв до 13-ї години ознайомилися з матеріалами кримінальної справи № 8-1624.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, неповноліт­ній Петренко О. Г. заявив, що з матеріалами справи ознайомився за допомогою захисника в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Петренко О. Г.)

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, Петрен­ко Г. П. заявила, що з матеріалами справи ознайомилася в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Петренко Г. П.)

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, захисник Кравченко М. В. заявив, що з матеріалами кримінальної справи ознайомився в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Кравченко М. В.)

Протокол прочитаний вголос, записано вірно.

Неповнолітній Підпис (Петренко О. Г.)

Мати неповнолітнього Підпис (Петренко Г. П.)

Захисник Підпис (Кравченко М. В.)

Ст. слідчий майор міліції ' Підпис (Колотуха А. П.)

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Харківського район­ного управління Головного управ­ління МВС України у м. Києві полковник міліції

Підпис (А. В. Усов) ЗО січня 2006 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.