Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Глава IV. Протоколи допиту. Проведення впізнан­ ня та очної ставки. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Зразок протоколу роз'яснення свідкові змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України ■

Зразок підписки особи, запрошеної до участі в процесі для роз'яс­ нення знаків німого або гліухого

Зразок протоколу допиту свідка

Зразок підписки перекладача

Зразок протоколу допиту свідка, який не володіє мовою, якою ве­ деться судочинство

Зразок постанови про привід свідка

Зразок протоколу очної ставки

Зразок клопотання про забезпечення заходів безпеки

Зразок протоколу оголошення і роз'яснення прав та обов'язків осо­ бі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки

Зразок протоколу пред'явлення для впізнання особи поза її візуаль­ ним спостереженням

Зразки постанов про забезпечення конфіденційності даних про особу

Зразок повідомлення начальнику адресного бюро

Зразок повідомлення начальнику паспортного відділу

Зразок повідомлення начальнику об'єднання електрозв'язку

Зразок протоколу пред'явлення особи для впізнання

Зразок протоколу пред'явлення фотографій особи для впізнання ...

Зразок довідки до протоколу впізнання

Зразок протоколу пред'явлення предметів для впізнання

Зразок протоколу пред'явлення трупа для впізнання

Зразок запиту па видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Зразок рапорту про оплату праці перекладача

Зразок постанови про оплату праці перекладача

Зразок графіка затрат робочого часу під час роботи перекладача ...

Зразок постанови про відшкодування витрат спідку у зв'язку з його явкою в органи досудового слідства

Глава V. Виїмка, обшук, накладення арешту на майно

Зразок постанови про проведення виїмки

Зразок протоколу виїмки

Зразок постанови про накладення арешту на майно з метою забезпе­ чення заявленого позову

Зразок постанови про накладення арешту на майно у зв'язку з мож­ ливою конфіскацією майна

Зразок протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису

Зразок подання до суду про накладення арешту на поштово-теле- графну кореспонденцію та її виїмку

Зразок протоколу огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспон­ денції

Зразок постанови про скасування арешту па поштово-телеграфну кореспонденцію

Зразок постанови про проведення обшуку за санкцією прокурора ..

Зразок постанови про проведення обшуку без санкції прокурора ...

Зразок повідомлення прокурору про проведений обшук

Зразки подання до суду про проведення обшуку

Зразок постанови слідчого про проведення обшуку без постанови суду

Зразок протоколу обшуку

Зразок протоколу обшуку особи на місці обшуку

Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням ЇЇ за підо­ зрою у вчиненні злочину

Зразок запиту до державного банку району

Зразок постанови про накладення арешту на грошовий вклад

Зразок постанови про накладення арешту на майно

Зразок протоколу про накладення арешту на майно

Зразок розписки про прийняття майна на зберігання

Зразок постанови про виключення майна із опису

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.