Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Глава І. ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Зразок протоколу про обставини вчиненого злочину

Зразок супроводжувальної прокурору при направленні протоколу та матеріалів про вчинення злочину при протокольній формі досудової підготовки матеріалів

Зразок зобов'язання правопорушника з'являтися на виклики орга­нів дізнання та суду, повідомляти про переміну місця проживання ....

Зразок вимоги про наявність або відсутність судимостей за матеріа­ лами провадження протокольної форми

Зразок протоколу заяви про скоєння злочину

Зразок протоколу явки з повинною

Зразок постанови про порушення кримінальної справи та прийнят­ тя її до провадження

Зразок постанови про порушення кримінальної справи і доручення розслідування справи кільком слідчим

Зразок постанови про прийняття кримінальної справи до свого про­ вадження

Зразок постанови про закриття кримінальної справи у зв'язку із засто­суванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру

Зразок протоколу про ознайомлення з матеріалами справи неповно­ літнього, щодо якого винесено постанову про застосування примусових заходів виховного характеру, а також його батьків або осіб, що їх замі­ нюють, та захисника

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю у діях особи складу злочину

Глава II. Загальні умови провадження досудового слідства

Зразок постанови про виділення справи в окреме провадження ....

Зразки постанови про передачу кримінальної справи за підслідністю

Зразок заперечення па письмові вказівки прокурора

Зразок супроводжувальної прокурору при поданні заперечень на письмові вказівки прокурора

Зразок заяви про самовідвід слідчого

Зразок постанови про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства і тримання обвинувачених під вартою ....

Зразок подання про продовження строків тримання обвинувачених під вартою

Зразок постанови про створення групи слідчих

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому постанови про ство­ рення групи слідчих

Зразок постанови про зміну у групі слідчих

Зразок постанови про об'єднання кримінальних справ в одне про­ вадження

Зразок постанови про визнання юридичної особи цивільним відпо­ відачем

Зразок довіреності

Зразок заяви про визнання установи цивільним позивачем

Зразок заяви про визнання цивільним позивачем громадянина ....

Зразок постанови про визнання цивільним позивачем потерпілого ...

Зразок постанови про зміну суми заявленого цивільного позову ...

Зразок розписки про збереження речових доказів

Зразок постанови про відмову у визнанні цивільним позивачем ....

Зразок постанови про визнання особи потерпілим

Зразок постанови про визнання потерпілим близького родича осо­ би, яка загинула

Зразок постанови про визнання особи законним представником не­ повнолітнього потерпілого

Глава III. Пред'явлення обвинувачення. Застосу­ вання міри запобіжного заходу

Зразок протоколу про забезпечення підозрюваному права на захист

Зразок протоколу про відмову від захисника

Зразок постанови про прийняття відмови від захисника

Зразок підписки про нерозголошенпя даних досудового слідства ...

Зразок протоколу про забезпечення обвинуваченому права на захист

Зразок постанови про притягнення особи як обвинуваченого

Зразок постанови про закриття справи у частині пред'явленого об­ винувачення

Зразок протоколу допиту обвинуваченого

Зразок повідомлення прокурору

Зразок постанови про відхилення відмови неповнолітнього обвину­ ваченого від захисника на досудовому слідстві

Зразок подання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Зразок подання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Зразки повідомлення про арешт

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу особистої поруки

Зразок зобов'язання про особисту поруку

Зразок постанови про зміну запобіжного заходу

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

Зразок підписки про невиїзд

Зразок зобов'язання обвинуваченого з'являтися за викликом і пові­ домляти про зміну свого місця перебування

Зразок клопотання (заяви) слідчому щодо обрання стосовно обви­нуваченого (підозрюваного) запобіжного заходу у вигляді застави ....

Зразок постанови про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави

Зразок зобов'язання обвинуваченого щодо внесення суми застави та дотримання ним вимог ст. 154-1 КПК України

Зразок зобов'язання заставодавця

Зразок постанови про вжиття заходів щодо збереження майна та житла ув'язненого

Зразок подання про вжиття заходів піклування щодо неповнолітніх дітей заарештованого

Зразок повідомлення прокурору

Зразки повідомлень начальнику слідчого ізолятора

Зразок дозволу на побачення заарештованого з родичами

Зразок запиту на характеристику

Зразок запиту у психоневрологічний диспансер