Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Протокол

відтворення обстановки та обставин події

10 квітня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Стеценко Б. І. за участю обвинува­ченого Рогоденко 11. К., його захисника - адвоката юридичного об'єднання № 1 Шевченківського району Матвієнка А. П., у при­сутності понятих:

1. Горшкова Дмитра Карповича, який мешкає у м. Києві, вул. Са­ратовська, 17, кв. 196;

2. Буркова Івана Михайловича, який мешкає у м. Києві, вул. Щер­бакова, 91, кв. 13,

та конвою - міліціонерів Патика В. О. та Остапчука К. Р., керу­ючись статтями 127, 194 та 195 КПК України, провів відтворення обстановки та обставин події, які відображені у протоколі допиту обвинуваченого Рогоденка П. К. від 9 квітня 2006 р. у кримінальній справі № 12-248.

Перед початком відтворення обстановки та обставин події його учасникам роз'яснено, що вони мають право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим Горшкову Д. К. та Буркову І. М., крім цього, роз'яснено, що згідно із ст. 127 КПК України вони зобов'язані засвідчити факт, зміст та результати від­творення обстановки й обставин події.

Метою відтворення обстановки та обставин події є перевірка достовірності показань обвинуваченого Рогоденка П. К. про те, що він з метою крадіжки державного майна, приблизно о другій годині ночі, 28 березня 2006 р., без сторонньої допомоги, через отвір у стін­ці підвалу, проник до складського приміщення магазину № 29 «Госптовари», який розташований за адресою: вул. Щербакова, 24 у м. Києві, звідки вчинив крадіжку державного майна на загальну су­му 17 000 гри.

З пропозицією слідчого відтворити обстановку й обставини по­дії - показати, як саме він проник до складського приміщення мага­зину № 29, обвинувачений Рогоденко П. К. погодився.

Після цього обвинувачений Рогоденко П. К., поняті, слідчий, ад­вокат та міліціонери Патик В. О. і Остапчук К. Р. сіли в автобус марки «ГАЗ-652» з державним номерним знаком 25-45 КІМ, яким керував міліціонер-водій Скиба П. Г.

Обвинувачений Рогоденко П. К. попросив водія відвезти учас­ників відтворення обстановки й обставин події до магазину № 29 «Госптовари».

Від Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, яке знахо­диться в будинку на вул. Баумана, 4, учасники відтворення обста­новки і обставин події вказаним вище автобусом виїхали на вул. Естонську і повернули ліворуч. По вул. Естонській проїхали до перехрестя з вул. Щербакова. На вул. Щербакова повернули право­руч і поїхали у напрямку вул. Стеценка. Поблизу будинку № 24, вул. Щербакова міліціонер-водій Скиба П. Г. на прохання обвину­ваченого Рогоденка П. К. зупинив автобус. Коли всі учасники від­творення обстановки й обставин події вийшли із автобуса, обвину­вачений Рогоденко П. К. показав на будинок № 24, на першому по-

версі якого рп.іїліікііі.ііііііі магазин № 29 «Госптовари», і пояснив, що він вчини» крадіжку товарів зі складу магазину, який розміщено у підвалі під приміщенням магазину.

Магазин, на який вказав обвинувачений Рогоденко П. К., розта­шований на першому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Вхід до магазину -- зі східної сторони будинку і виходить на вул. Щербакова. Із західної сторони будинок має три під'їзди.

Обвинувачений Рогоденко П. К. розповів, що в середньому під'їз­ді є двері, які ведуть до підвального приміщення. Підвальне примі­щення в його південній частині розділене цегляною стінкою, за якою і знаходиться склад магазину. У стіні праворуч, в місці, де проходять труби водопостачання, є отвір, через який він проник у склад. Після розповіді обвинувачений Рогоденко П. К. повів учасників відтво­рення обстановки й обставин події до середнього під'їзду, через две­рі спустився до підвального приміщення, попередньо в якому було ввімкнуто електричне освітлення. Справді, під правою частиною бу­динку підвал був перегороджений цегляною стінкою на дві частини.. Праворуч, упродовж західної стіни підвалу, на висоті 95 см прохо­дять три труби холодного та одна - гарячого водопостачання. У міс­ці, де труби проходять крізь цегляну стінку, що розділяє підвальне приміщення, є вільний отвір розміром 30x26 см. Обвинувачений Ро­годенко П. К. показав на цей отвір і заявив, що через нього він про­ник у складське приміщення магазину. Оскільки обвинувачений Ро­годенко П. К. міцної статури, широкоплечий і його свідчення, що він особисто проник через вказаний отвір, викликали сумнів, йому було запропоновано проникнути через цей отвір у присутності учасників відтворення обстановки й обставин події. Обвинувачений Рогоден­ко П. К. зняв куртку, підійшов до описаного вище отвору і спробу­вав пролізти через нього. Однак не зміг цього зробити. Після чого він зняв піджак і верхню сорочку і знову намагався пролізти до складського приміщення через цей отвір, але й ця спроба виявилась марною. Після цього обвинувачений Рогоденко П. К. заявив, що у крадіжці окрім нього брав участь ще один неповнолітній, який і про­никав у складське приміщення через вказаний отвір. Він же зали­шався у підвалі і через цей отвір приймав викрадені речі.

На вимогу слідчого Рогоденко П. К. назвав прізвище неповно­літнього, який брав участь у крадіжці. Зі слів обвинуваченого Рого­денка П. К. ним був Нечипоренко Микола - учень 7-го класу серед­ньої школи № 51 м. Киева.

Під час відтворення обстановки і обставин події з допомогою рулетки було виміряно отпір, в який намагався пролізти обвинува-

чений Рогоденко П. К. Отвір мав розміри 30x26 см, як і було зазна­чено вище.

Під час відтворення обстановки й обставин події фотографуван­ня не проводилось.

Відтворення обстановки та обставин події відбувалося вдень, при електричному освітленні, з 10-ї до 12-ї години.

Від учасників відтворення обстановки та обставин події та поня­тих зауважень, доповнень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яка відтворювала обстановку,- обвинувачений:

Підпис (Рогоденко П. К.)

Поняті: Підпис (Горшков Д. К.)

Підпис (Бурков І. М.)

Учасники відтворення обстановки та обставин події:

адвокат Підпис (Матвієнко А. П.)

міліціонери:

Підпис (Патик В. С.) Підпис (Остапчук К. Р.)

міліціонер-водіи

ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Скиба П. Г.)

Підпис (Стеценко Б. І.)

Примітка. Кожну сторінку протоколу відтворення обстановки та обставин події повинні підписувати особа, яка відтворює обста­новку, та інші учасники. Слідчий підписує протокол лише на остан­ній сторінці. Адвокат бере участь у вказаній слідчій дії при бажанні підозрюваного (обвинувачуваного) та за своєю ініціативою.

Зразок протоколу огляду документа

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.