Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Глава VI. Протоколи огляду, відтворення обста­новки та обставин події, освідування та ексгумації

Зразок протоколу огляду місця події

Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин події

Зразок протоколу огляду документа

Зразок протоколу огляду речових доказів

Зразок постанови про приєднання до кримінальної справи речових

доказів

Зразок постанови про проведення освідування

Зразок протоколу освідування

Зразок постанови про проведення ексгумації трупа

Зразок протоколу ексгумації трупа

Глава VII. Призначення експертизи

Коментар

Зразок постанови про призначення мистецтвознавчої експертизи ...

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи слідів

знаряддя злочину

Зразок постанови про призначення трасологічної експертизи слідів взуття

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)

Зразок постанови про призначення судово-технічної експертизи до­ кументів

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи ...

Зразок постанови про призначення комплексної судово-медичної та портретної експертизи

Зразок постанови про призначення фоноскопічиої експертизи

Зразок постанови про призначення дактилоскопічної експертизи ...

Зразок протоколу роз'яснення прав та обов'язків експерта

Зразок підписки про перозголошення даних досудового слідства ...

Зразок супроводжувальної

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та роз'яснення його прав

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з матеріалами та висновком експертизи

Зразок постанови про одержання зразків почерку для експертного дослідження

Зразок протоколу одержання експериментальних зразків почерку для експертного дослідження

Глава VIII. Закінчення досудового слідства

Зразок повідомлення про закриття справи

Зразок повідомлення потерпілому про закінчення досудового слідства

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудо­ вого слідства й ознайомлення з матеріалами справи

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудо­ вого слідства

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення до­ судового слідства

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи

Зразок графіка ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників з матеріалами справи

Зразок обвинувального висновку

Глава IX. Документи, які складаються адвокатами в разі участі їх у кримінальному судочинстві

Зразок клопотання слідчому про виконання слідчих дій

Зразок клопотання слідчому про закриття кримінальної справи ...

Зразок заперечення на порушення норм Конституції України, кримі­ нально-процесуального законодавства України та керівних постанов Пле­ нуму Верховного Суду України під час судового розгляду справи

Зразок апеляційної скарги на вирок суду

Зразок апеляційної скарги та доповнення до неї в порядку ст. 353 КПК України

ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА

Хазін М. А., Бойко М. Д., Співак В. М.

Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство).- К.: Атіка, 2006.- 236 с

Кримінальне судочинство є ефективним інструментом держав­ної охорони нрйв і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Значна роль у цьому відводиться органам дізнання та досудового слідства.

Від оперативності, повноти та юридичної грамотності складання процесуальних документів працівниками органів дізнання та досу­дового слідства залежать швидке і повне розкриття злочинів, ви­криття винних та притягнення їх до відповідальності. Отже, непра­вильне оформлення (без урахування чинного законодавства) про­цесуальних документів тягне за собою втрату доказів, порушення законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та юридич­них осіб, що не може мати жодного виправдання. Важливу роль у забезпеченні законності кримінального судочинства відіграє участь у ньому адвокатів.

Авторський колектив, створюючи цей посібник, ставив за мету надати допомогу молодим спеціалістам органів дізнання, слідчих апаратів різних відомств, а також адвокатам-початківцям у скла­данні кримінально-процесуальних документів.

В основу зразків кримінально-процесуальних документів покла­дено узагальнені матеріали з вивчення слідчої та судової практики. Зразки складено відповідно до вимог кримінально-процесуального права щодо змісту та форми відповідного документа з урахуванням змін та доповнень, внесених до законодавства України станом на 1 січня 2006 р.

ВВС

Відділ РАЦС

ГУМВС

ЖБК КпАП

кк кпк

Л-нт

мвс овс

П/полковник

РВВС

РУ ГУ МВС України

СпецРБУ

УТОГ

ЦК

ЦПК

м. Київ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Відділ внутрішніх справ Відділ реєстрації актів цивільного стану

Головне управління Міністерства внутрішніх справ Житлово-будівельний кооператив Кодекс про адміністративні право­порушення Кримінальний кодекс Кримінально-процесуальний кодекс Лейтенант

Міністерство внутрішніх справ Орган внутрішніх справ Підполковник

Районний відділ внутрішніх справ Районне управління Головного управ­ління Міністерства внутрішніх справ Спеціалізоване районне будівельне управління

Українське товариство глухих Цивільний кодекс Цивільно-процесуальний кодекс

Глава І ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ

ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Зразок протоколу про обставини вчиненого

злочину

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Святошинського район­ного управління Головного управ­ління МВС України у м. Києві підполковник міліції

Підпис (Ковальчук П. П.) 15 квітня 2006 р. гербова печатка

ПРОТОКОЛ

про обставини вчиненого злочину, передбаченого ч. і ст. 185 КК України

15 квітня 2006 р.

Інспектор дізнання Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Шовковий В. В. відповідно до статей 425, 426 КПК України в період з 9 год. 20 хв до 11 год., у кабінеті дізна-вача склав цей протокол про крадіжку майна гр. Позіхайло О. М., що була вчинена за таких обставин:

6 квітня 2006 р. близько 15-ї години Шмиглов Г. О. з метою вчи­нення крадіжки особистого майна громадян прибув до універмагу «Україна», що розташований на пл. Перемоги в м. Києві. Приблиз­но о 16 год., у відділі «Жіноче взуття» на другому поверсі універма­гу, він витяг із господарської сумки громадянки Позіхайло О. М. належну їй косметичку, вартість якої з урахуванням ступеня зно­шеності становить 4 грн., та гроші в сумі 420 грн.

Своїми діями, а саме таємним викраденням (крадіжкою) чужого майна, Шмиглов Г. О. вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України.

Після вчинення крадіжки він із викраденим був затриманий пра­цівниками міліції. Викрадені гроші повернуті за належністю. В и кладене п ідтверджуєт ься:

  1. Поясненням гр. Позіхайло Ольги Михайлівни (арк. маг. 5) про те, що 6 квітня 2006 р., приблизно о 16-й годині, у відділі «Жі­ ноче взуття» київського універмагу «Україна» із господарської сумки у неї було викрадено косметичку з грошима, чим завдано шкоду на загальну суму 424 грн.

  2. Поясненнями очевидців:

Колотухи Максима Романовича; Всевидющого Дмитра Остапо­вича; Дмитренка Миколи Миколайовича про те, що вони є праців­никами міліції і 6 квітня 2006 р. несли службу з охорони громад­ського порядку в універмазі «Україна», розташованому на пл. І Іере-моги у м. Києві. Приблизно о 16-й годині вони піднялися на другий поверх, де у відділі «Жіноче взуття» було багато покупців. Перебу­ваючи серед них, вони стали свідками, як один із чоловіків правою рукою витяг косметичку із господарської сумки незнайомої їм жін­ки. Вони затримали цього чоловіка. Ним виявився Шмиглов Григо­рій Омелянович, а жінка, у якої він викрав майно,- Позіхайло Оль­га Михайлівна (арк. мат. 6, 7, 8, 9).

3. Речовими доказами - косметичкою та грошима, що належать гр. Позіхайло О. М., які були вилучені у Шмиглова Г. О., про що складено протокол (арк. мат. 10).

Дані про особу правопорушника:

Прізвище, ім'я, по батькові: Шмиглов Григорій Омелянович

Дата і рік народження: 13 квітня 1975 р.

Місце народження: м. Київ

Місце реєстрацій'

та проживання: м. Київ, вул. Партизанів, 15,

кв. ЗО, т.225-13-11

Партійність: безпарті йний

Освіта: середня

Місце роботи, посада, розмір заробітку.

Адреса місця роботи, не працює

№ телефону:

Сімейний стан, склад сім'ї, неодружений наявність неповнолітніх дітей:

Притягувався раніше до кримінальної чи адмініст­ративної відповідальності (коли, яким органом, за якою статтею): Документ, що посвідчує особу правопорушника:

раніше не судимий, до адмінвідповідальності не притягувався

паспорт серії СО, № 621111, виданий 20 травня 1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

Відношення до військового

обов'язку: військовозобов'язаний

Дані про працездатність: працездатний

Зобов'язання про явку

в орган дізнання та суд: відібрано 11 квітня 2006 р.

До протоколу додаються:

  1. Матеріали на 22 арк.

  2. Речовий доказ - вилучена косметичка.

>

Довідка

Гроші в сумі 420 грн. повернуті гр. Позіхайло О. М., розписка про їх отримання міститься в матеріалах справи.

арк. мат. 15

Список осіб, які підлягають виклику до суду:

1. Шмиглов Григорій Омелянович, мешкає за адресою: 03141, м. Київ, вул Партизанів, 15, кв. ЗО

арк. мат. 12, 16.

2. Позіхайло Ольга Михайлівна, мешкає за адресою: 06113, Київ­ ська обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Гоголя, 12

арк. мат. 5.

3. Колотуха Максим Романович, мешкає за адресою: 03125, м. Київ, вул. Просвіти, 7 (гуртожиток), кім. 17

арк. мат. 6-7.

4. Всевидющий Дмитро Остапович, мешкає за адресою: 03125, м. Київ, вул. Просвіти, 7 (гуртожиток), кім. 17

арк. мат. 8.

5. Дмитренко Микола Миколайович, мешкає за адресою: 252013, м. Київ, вул. Совкова, 4, кв. 35

арк. мат. 9

Додаток:

Протокол про вчинення злочину гр. Шмигловим Г. О. на 3 арк. та матеріали перевірки на 22 аркушах (усього 25 арк.). Речові дока­зи - косметичка гр. Позіхайло О. М.

Підпис особи,

яка склала протокол:

15 квітня 2006 р.

Інспектор дізнання /

капітан міліції

Підпис (Шовковий В. В.)

Начальник Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковник міліції

Підпис (Ковальчук П. II.)

З протоколом та матеріалами на 22 арк. ознайомлений. Допов­нень та клопотань не маю.

15 квітня 2006 р. Підпис (Шмиглов Г. О.)

Додаток: провадження за протокольною формою до судової під­готовки матеріалів відповідно до ст. 425 КПК України здійснюєть­ся у справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 133, стат­тею 164, частиною 1 статті 185, частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 188, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 статті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 стат­ті 296, статтею 395 КК України.

Зразок супроводжувальної прокурору

при направленні протоколу та матеріалів

про вчинення злочину при протокольній

формі досудової підготовки матеріалів

Штамп з вихідним номером та датою

Прокурору Шевченківського району м. Києва, раднику юстиції В. В. Коваленко м. Київ, вул. Гончара, 25

Відповідно до вимог ст. 426 КПК України направляю протокол про обставини вчиненого злочину гр. Шмигловим Григорієм Оме­ляновичем з матеріалами перевірки для порушення кримінальної справи та направлення справи до суду.

Примітка. Відповідно до ст. 430 КПК України прокурор визнав­ши матеріали про злочин, достатніми для розгляду в судовому засі­данні, виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає обвинувальний висновок та направляє справу до су­ду або повертає матеріали для провадження досудового слідства, а в разі відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмов­ляє в ЇЇ порушенні.

(У редакції Закону України від 21.06.2001 р. 2533-Ш)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.