Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Зобов'язання

про особисту поруку

19 квітня 2006 р.

Ми, Коровченко Степан Васильович, головний бухгалтер Печер­ського районного головного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Телички, 25а, кв. 71, паспорт серії В А, № 2634258, ви­даний 5 квітня 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Киє­ві, та Савченко Тетяна Петрівна, старший товарознавець Печер­ського районного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Іртиська, 11, кв. 35, паспорт серії В А, № 223428, виданий 11 лютого 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, ру­чаємося за належну поведінку та явку обвинуваченого Кравченка Петра Павловича, що проживає у м. Києві, вул. Чубаря, 8, кв. 195, за викликом і зобов'язуємося у разі необхідності доставити його в ор­ган попереднього слідства чи в суд на першу про те вимогу.

Про суть справи, за якою обирається запобіжний захід, нам пові­домлено.

Ми також попереджені про те, що коли обвинувачений Кравчен­ко П. П., щодо якого обраний даний запобіжний захід, буде ухиля­тися від слідства і суду, то на нас може бути накладено грошове стягнення, передбачене ст. 152 КПК України, в розмірі до 200 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поручителі: Підпис (Коровченко С. В.)

Підпис (Савченко Т. П.)

Підпис (Шмаков В. А.)

Зобов'язання про особисту поруку відібрав слідчий ст. лейтенант міліції

Обвинувачений Поручителі:

Підпис (Кравченко П. П.)

Підписи (Коровченко С. В.)

(Савченко Т. П.)

Зразок постанови про зміну запобіжного заходу

Постанова

про зміну запобіжного заходу

м. Київ

29 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Шмаков В. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 24121 за обвинуваченням Кравченка Пет-

ра Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК Ук­раїни,

встановив:

З квітня 2006 р., близько 14-ї години товарознавець Печерського районного універмагу м. Києва Кравченко П. П., необережно пово­дячись з вогнем, знищив державне майно, внаслідок чого були запо­діяні тяжкі тілесні ушкодження гр. Шахову Анатолію Васильовичу.

19 квітня 2006 р. відносно Кравченка П. П. була застосована мі­ра запобіжного заходу - особиста порука.

29 квітня 2006 р. до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшла заява від поручителів Коровченка Степана Васильовича та Савченко Тетяни Петрівни про те, що вони відмовляються від взятого на себе зобов'язання у разі необхідності доставляти обвину­ваченого Кравченка П. П. в органи досудового слідства чи в суд, а та­кож не ручаються за належну його поведінку, оскільки Кравчен­ко П. П. після обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистої поруки більше на роботу не з'явився, на їх умовляння не залишати роботу відповів відмовою.

Беручи до уваги відмову поручителів, а також враховуючи, що Кравченко П. П. від органів слідства та суду не переховується, керу­ючись статтями 148-151 та 165і КПК України,

постановив:

  1. Змінити запобіжний захід - особисту поруку стосовно обви­ нуваченого Кравченка Петра Павловича, 20 січня 1961 р. народжен­ ня, уродженця м. Києва, несудимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України, що мешкає у м. Києві, вул. Чубаря, 8, кв. 195, на підписку про невиїзд з місця постійного проживання або місця тимчасового перебування без дозволу слід­ чого.

  2. З даною постановою ознайомити обвинуваченого Кравчен­ ка П. П.

  3. Копію цієї постанови направити прокуророві Печерського ра­ йону м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Шмаков В. А.)

Постанову мені оголошено ЗО квітня 2006 р.

Підпис (Кравченко П. П.)

Зразок постанови про застосування

запобіжного заходу у вигляді підписки

про невиїзд

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

м. Київ 17 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Король В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 1921 за обвинуваченням гр. Лиштви Івана Іва­новича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

12 квітня 2006 р., близько 11-ї години, неповнолітній Лишт-ва 1.1., 14 січня 1989 р. народження, в універмазі «Україна», розта­шованому на пл. Перемоги у м. Києві, таємно викрав у гр. Михален­ко О. П. портмоне вартістю 12 грн., в якому зберігалися гроші у су­мі 711 грн., на загальну суму 723 грн.

Беручи до уваги, одо Лиштва у вчиненому щиро розкаявся, пра­цює, позитивно характеризується за місцем реєстрації та за місцем роботи, є неповнолітнім, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, шкода, завдана потерпілому, відшкодована в пов­ному обсязі, керуючись статтями 148, 150 та 151 КПК України,

постановив:

1. Застосувати до Лиштви Івана Івановича, 14 січня 1989 р. на­родження, уродженця м. Києва, який зареєстрований і проживає у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, працює слюсарем на заводі «Транссиг­нал», обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, запобіжний захід - підписку про невиїзд з м. Києва, про що йому оголосити.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

Підпис (Лиштва II.)

Постанову мені оголошено 17 квітня 2006 р.

Зразок підписки про невиїзд

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.