Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Постанова

про накладення арешту на грошовий вклад

м. Київ

20 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 10345 за обвинуваченням Петрова Кирила Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р. приблизно о 23-й годині Петров К. П. у під'їзді

будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів індиві­дуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручії до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою Пет­ров К. Л. притягується до кримінальної відповідальності, передбачає конфіскацію майна, керуючись статтями 125 та 126 КПК України,

постановив:

  1. З метою забезпечення виконання вироку у частині можливої конфіскації майна, накласти арешт на грошовий вклад Петрова Ки­ рила Павловича у сумі 1200 гри., який зберігається у державному ощадному банку № 2575/354 Жовтневого району м. Києва на ра­ хунку № 94131.

  2. Копію цієї постанови направити для виконання завідуючому державним центральним ощадним банком Шевченківського райо­ ну м. Києва.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)

Копію постанови про накладення арешту на грошовий вклад гр. Петрова Кирила Павловича отримала 20 лютого 2006 р.

Завідувачка державного центрального ощадного банку Шевчен­ківського району м. Києва

Підпис (Полунова В. В.)

Зразок постанови про накладення арешту

На майно постанова про накладення арешту на майно

м. Київ

23 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 10345 за обвинуваченням Петрова Кирила Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 К К України,

встановив:

18 січня 2006 р. приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15 по вул. Тракторній у м. Києві відкрито заволодів ін­дивідуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою

Петров К. II. притягується до кримінальної відповідальності, пе­редбачає конфіскацію майна, і з метою забезпечення виконання ви­року у частині можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст. і25 та 126 КПК України,

постановив:

Накласти арешт на майно гр. Петрова Кирила Павловича, де б воно не знаходилось.

Підпис (Федоренко Г. Л.) Підпис. (Петров К. В.)

Ст. слідчий майор міліції

Постанову мені оголошено 23 січня 2006 р.

Примітка. Згідно зі ст. 126 КПК України забезпечення цивіль­ного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваче­ного чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладе­но арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб прово­диться виключно за рішенням суду.

Майно, на яке накладено арешт, описується і може бути переда­не на зберігання представникам підприємств, установ, організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам. Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

Не підлягають описові предмети першої потреби, що використо­вуються особою, у якої проводиться опис, і членами її родини. Пе­релік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального кодек­су України.

Арешт майна і передача його на зберігання оформляються про­токолом, який підписується особою, що проводила опис, понятими і особою, яка прийняла майно на зберігання. До протоколу додаєть­ся підписаний цими особами опис переданого на зберігання майна.

Для встановлення вартості описаного майна в необхідних випад­ках запрошується спеціаліст, який також підписує протокол і опис майна з його оцінкою.

Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Зразок протоколу про накладення арешту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.