Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки процесуальних документів.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
551.46 Кб
Скачать

Постанова

про призначення судово-технічної експертизи документів

м. Київ 20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 127056 про підробку документів,

встановив:

15 січня 2006 р. Шевченко Володимир Григорович був прийня­тий на роботу в шляхово-будівельне управління № 5, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 61, на посаду інженера-буді-вельника. При працевлаштуванні пред'явив диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будівництва та архі­тектури.

Під час слідства було встановлено, що Шевченко В. Г. у названо­му навчальному закладі не навчався.

Беручи до уваги, що для встановлення, чи справжнім є диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будів­ництва та архітектури, пред'явлений гр. Шевченком В. Г. при пра­цевлаштуванні у шляхово-будівельне управління, необхідні спеці­альні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

 1. Призначити по цій кримінальній справі судово-технічну екс­ пертизу документів, проведення якої доручити експертам Київ­ ського науково-дослідного інституту судової експертизи.

 2. Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а) Яким видом набору - ручним чи лінотипним - виготовлений диплом на ім'я гр. Шевченка В. Г.?

б) Чи виконані посвідчувальні знаки штампом «нагрудний знак видано» і печаткою Київського державного університету будівни­ цтва та архітектури?

3. Для дослідження експертам направити диплом серії УКГ № 288413, виданий 13 липня 1994 р. Київським державним універ­ ситетом будівництва та архітектури, вільні та експериментальні зразки відбитків печатки «Київський державний університет будів­ ництва та архітектури» та печатки «нагрудний знак видано» на восьми аркушах.

 1. Для ознайомлення експертам направити на їхню вимогу мате­ ріали кримінальної справи.

 2. Копію цієї постанови направити експертам Київського науко­ во-дослідного інституту експертизи.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Головко А. С.)

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи

Постанова

про призначення судово-медичної експертизи

20 березня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Возний В. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 22441 про дорожньо-транспортну пригоду,

встановив:

2 лютого 2006 р., приблизно о 7-й годині 50 хв, на вул. Гречко, навпроти буд. № 10 у м. Києві автобусом КАВЗ-685, державний но­мерний знак 1/15 КІВ, яким керував водій Рижик М. І., було вчине­но наїзд на гр. Дубовик Ірину Йосипівну, внаслідок чого вона пере­бувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні № 14 з 2 лютого по 11 березня 2006 р.

Беручи до уваги, що для встановлення тяжкості тілесних ушко­джень, заподіяних гр. Дубовик І. Й., необхідні спеціальні знання у галу­зі судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

 1. Призначити по цій кримінальній справі судово-медичну екс­ пертизу, проведення якої доручити судмедекспертам Київського обласного бюро судово-медичних експертиз.

 2. На вирішення експертизи поставити таке запитання: Якої тяжкості тілесні ушкодження заподіяні гр. Дубовик І. Й. у резуль­ таті дорожньо-транспортної пригоди?

 3. Для дослідження експерту направити медичну картку № 12/426 стаціонарного хворого Дубовик І. Й. та три рентгенівські знімки, від 2, 11 і 27 лютого 2006 р.

 4. Для ознайомлення на прохання експерта направити матеріали кримінальної справи.

6. Копію даної постанови направити до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Возний В. А.)

Зразок постанови про призначення

комплексної судово-медичної

та портретної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення комплексної судово-медичної та портретної експертизи

м. Київ 12 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріали кримінальної справи № 127214 з обвинувачення Карповського В. Г. у вчиненні злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України,

встановив:

1 березня 2006 р., приблизно о 21-й годині, неповнолітній Кар-повський В. Г. у лісному масиві, розташованому поблизу вул. Са­лютної у м. Києві з корисливих мотивів убив невстановлену слід­ством громадянку, заволодівши при цьому її обручкою та золотим ланцюжком.

ЗО березня 2006 р. під час відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним Карповським В. Г., останній вказав місце на території лісового масиву, де був схований труп вбитої ним грома­дянки. Труп знаходився на вказаному підозрюваним місці. Труп частково розклався, а частково м'які частини його були знищені гризунами та мурахами.

Беручи до уваги, що для встановлення особи, чий труп було знайдено, необхідні спеціальні знання у галузі криміналістики та судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі комплексну судово-медичну та портретну експертизу, проведення якої доручити екс-пертам-криміналістам Київського науково-дослідного інституту судової експертизи та судово-медичним експертам Київського об­ласного бюро судмедекспертизи.

2. Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а) Чи належить труп, знайдений ЗО березня 2006 р. при відтво­ ренні обстановки та обставин події з підозрюваним Карпов- ським В. Г., гр. Храмовій Ользі Григорівні, 15 лютого 1978 р. наро­ дження, яка 1 березня 2006 р. близько 20-ї години пішла з дому і не повернулась.

Якщо труп належить Храмовій О. Г., то:

б) Коли настала смерть потерпілої і яка її причина?

в) Який зріст, стать та вік потерпілого, труп якого знайдено ЗО березня 2006 р.?

г) Чи є на залишках трупа сліди минулих ушкоджень?

д) Якщо є ушкодження, то коли вони були заподіяні потерпілій?

 1. Для дослідження експертам направити шість фотографій гр. Храмової О. Г., виготовлених у січні та лютому 2006 р., фотозні­ мок трупа та труп невстановленої людини.

 2. Для ознайомлення експертам направити на їх прохання мате­ ріали кримінальної справи.

 3. Копії постанови направити в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз та Київське обласне бюро судово-ме­ дичної експертизи.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Головко А. С.)

Примітка. У випадках, коли дослідженню піддаються кістки че­репа трупа або рентгенівські знімки і провадиться їх порівняння із прижиттєвими фотознімками, призначаються комплексні експер­тизи.

Зразок постанови про призначення фоноскопічної експертизи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.