Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pos_bnik.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
25.61 Mб
Скачать

Міхеєв Є.К., Соловйов І.О.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(КУРСОВІ ПРОЕКТИ І ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ І МАРКЕТИНГУ )

Навчальний посібник

Херсон - 2008

УДК: 517:333

Друкується за рішенням Вченої ради Херсонського державного аграрного університету (протокол № 4 від 31 січня 2008 р.)

Рецензенти:

Червен І.І. – доктор економічних наук, професор, Миколаївський державний аграрний університет;

Рогальський Ф.Б. - кандидат технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет;

Лавриненко Ю.О. - доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН, ІЗПР УААН.

Міхєєв є.К., Соловйов і.О.

Операційний менеджмент (Курсові проекти і виробнича практика в менеджменті і маркетингу): Навчальний посібник.- Херсон: РВВ ХДАУ, 2008 - 338 с.

ІSBN –

У посібнику наведені загальні відомості до прикладної суті, дисципліни “Операційний менеджмент”, скорочений зміст тем курсових проектів з анотаціями, основні формальні підходи до їх виконання і завдання виробничої практики. Пропонуються структурна побудова, вимоги до змісту і оформлення звітних матеріалів. Допоміжні матеріали до прогнозування, управління проектами і процесами у вигляді скорочених анотацій сутності аналітичних методів і електронного інструментарію реалізації, будуть корисними в процесі роботи над курсовими проектами, виконанні завдань із виробничої практики і підготовки відповідних звітів. При створенні бізнес-проектів у нагоді можуть стати наведені приклади курсових проектів у виробничій і сервісній сферах операційної діяльності .

Посібник призначений для використання у навчальному процесі Херсонського державного аграрного університету при підготовці студентів економічного факультету зі спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій”, що вивчають дисципліни “Операційний менеджмент” і “Маркетинг”.

ІSBN - Міхєєв Є.К., Соловйов І.О., 2008

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1

Загальні відомості про дисципліну

Мета і завдання дисципліни

Перелік основних нормативних тем дисципліни

Рекомендована тематика завдань курсового проекту

Розділ 2

Курсове проектування

2.1.

Курсове проектування на матеріалах сфери виробництва і сервісу

Розробка і контроль проектів організації

Проектування розміщення потужностей організації і виробничого потоку

Розміщення обладнання і планування приміщень

2.2.

Проектування продукту і виробничого процесу

Розробка нового продукту і вибір технологічного процесу

Методичні особливості і інструментарій управління проектами

2.3.

Управління якістю проекту і продукту

2.4.

Планування трудового процесу і нормування праці

2.5.

Календарне планування

2.6.

Управління постачанням. Управління закупівлею

2.7.

Управління запасами

2.8.

Прогнозування попиту

2.9.

Системи масового обслуговування. Управління чергами

2.10

Курсове проектування на матеріалах аграрної економіко-виробничої системи

Розділ 3

Виробнича практика

3.1.

Індивідуальні завдання для практики в cфері виробництва

3.2.

Індивідуальні завдання для практики в організаціях сервісної сфери діяльності

3.3.

Програма виробничої практики з дисципліни у сфері аграрного виробництва

Індивідуальні завдання для практики

3.4.

Загальні вимоги до звітів з практики

Загальні вимоги до звітів в аграрній сфері операційної діяльності

Загальні вимоги до структури і змісту письмового розділу звіту

Форми контролю процесу проходження практики

Розділ 4

Допоміжні матеріали до курсового проектування і виробничої практики з питань застосування аналітичних і графічних методів

4.1.

Математичні методи для аналізу і вирішення проблеми

4.2.

Комп’ютерний інструментарій для проектних розрахунків і підготовки звітів з практики

4.3.

Загальні вимоги до структури і змісту проекту

Література до розділів 1- 4

Розділ 5

Приклади розробки проектів

5.1.

Проектування технологічного циклу

5.2.

Управління якістю продукції і виробничого процесу

Література до проекту 5.2

5.3.

Управління технологічним процесом

Література до проекту 5.3

5.4.

Проектування на основі автоматизованої системи Project Expert

Інвестиційний план підприємства

Операційний план підприємства

Розробка схеми фінансування

Аналіз змін

Додатки до проекту 5.4

Загально функціональний огляд системи Project Expert

Матеріали для економічного аналізу

Література до проекту 5.4

5.5

Приклад курсового проекту в аграрній сфері операційної діяльності

ВСТУП

Посібник, що пропонується увазі студентів складається з п’яти частин: перелік тем дисципліни “Операційний менеджмент”; перелік і короткий коментар змісту тем до курсового проектування; перелік і зміст завдань, які потрібно виконати під час проходження виробничої практики; додаткові матеріали, що містять основні розрахункові (аналітичні) методи, комп’ютерний інструментарій, що може бути використаним в курсовому проектуванні і при підготовці звіту з практики; приклади курсових проектів для виробництва і бізнес-сфери.

В основу змісту посібника покладено курс лекцій з операційного менеджменту, який пройшов апробацію протягом декількох років викладання в ХДАУ. Вибір тем курсових робіт і завдань виробничої практики зроблено з врахуванням потреб організацій і особливостей спеціальності “Менеджмент організацій”. Тематика і спрямованість матеріалу, экий викладено в посібнику, дозволяє студенту наблизитися до вирішення проблем, з якими стикається менеджер у практичній роботі. Другий розділ посібника містить мінімально необхідні відомості до змісту курсової роботи, методів, з допомогою яких може бути вирішена обрана задача. Визначення необхідних методів зроблено з орієнтацією на використання електронних засобів там, де це вважається доцільним.

Зауважимо, що сучасні економічні науки, особливо прикладної орієнтації до яких відноситься і “Операційний менеджмент”, широко використовують математичні методи, як для вирішення практичних задач управління проектами і процесами, так і для теоретично-умовного (імітаційного) моделювання. Однак, теорія математичних методів вирішення задач у посібнику не наводиться, оскільки ці методи є прерогативою іншого напряму підготовки фахівців, не пов’язаного з практичним менеджментом.

Побудова і зміст посібника дозволяє, на наш погляд, розглядати питання формування курсових робіт і звітів з виробничої практики на достатньо високому рівні, оскільки студенту надається можливість бути ознайомленим з методами і інструментарієм необхідним для кваліфікованого виконання означених робіт. Сподіваємося, що в нагоді для студентів стануть і наведені приклади курсових робіт в різних сферах операційної діяльності.

Однак, слід пам’ятати, що.... “жоден з приведених методів не позбавляє студента від необхідності мислити” (Вентцель Е.С.).

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Операційний менеджмент треба розглядати як діяльність спрямовану на розробку, використання і удосконалення економічних систем, на основі якої виробляється продукція або надаються послуги.

Тобто, операційний менеджмент – це сфера бізнесу з чітко визначеними управлінськими функціями.

Основні задачі операційного дослідження містять матеріал до проведення економічного аналізу організації і її операційної системи, зокрема, на основі матриці системних характеристик: дослідження середовища операційної системи, визначення проблем, вивчення цілей організації і системи управління, дослідження стратегій, дослідження функцій і структури операційного управління, аналіз процесів управління, визначення неефективності управління, дослідження умов забезпечення ефективного управління, визначення спрямувань удосконалення стратегії управління в організації.

Дослідження розробляються на підставі вивчення студентами конкретних тем дисципліни “Операційний менеджмент” в межах проведених практичних занять, а також самостійної роботи. Інформаційною базою досліджень мають бути матеріали конкретних підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]