Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оперативное планирование / КНИГА Опер.план..doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.21 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки знань

 1. Які питання зважуються при плануванні матеріально-технічного забезпечення?

 2. Які ви знаєте методи визначення потреби в МТР і їхня основна характеристика?

 3. Яке призначення матеріальне технічних запасів?

 4. З яких складових складається норма виробничих запасів?

 5. Які в даний час застосовуються системи керування запасами?

 6. Що таке баланс потреби і покриття в матеріальних ресурсах, його складові?

 7. Що являють собою трудові ресурси? Чим вони відрізняються від робочої сили?

 8. Що розуміється під персоналом підприємства? Які категорії відносяться до промислово-виробничого персоналу?

 9. Що таке календарний, номінальний і робочий фонд робочого часу?

 10. У чому розходження робочого фонду часу організації і працівника?

 11. Як визначається облікова, средньосписочна, явочна і фактична чисельність працівників?

 12. Які показники характеризують ефективність використання фонду часу?

 13. Що таке продуктивність праці?

 14. Що являє собою комплексна програма підвищення продуктивності праці?

 15. Яка зв'язок між якістю і продуктивністю?

 16. У чому полягає зв'язок між виробленням і трудомісткістю?

 17. Поясніть, що буде з виробленням, якщо норма часу зменшиться, збільшиться і навпаки?

 18. Що таке плановий фонд оплати праці? Його склад?

 19. Яка мета технічного і тарифного нормування?

 20. Якими методами розраховується планований фонд оплати праці?

 21. Що таке середня заробітна плата і її види?

 22. Що таке собівартість продукції, її структура?

 23. Які витрати виробництва відносяться до прямих (змінним) витратам?

 24. Що входить у структуру умовно-постійних витрат?

 25. Як впливає на собівартість зміна матеріальних витрат і зміна вироблення і трудомісткості?

 26. Що таке прибуток і чим він відрізняється від доходу?

 27. Як зміниться прибуток при зміні виторгу?

 28. Як зміниться прибуток при зміні перемінних витрат?

 29. Що таке необхідний прибуток і норма необхідного прибутку?

 30. Які основні шляхи збільшення прибутку?

 31. Що таке рентабельність?

 32. Якими показниками виміряється рентабельність?

 33. Яка мета і задачі фінансового планування?

 34. Назвіть основні етапи фінансового планування?

 35. Назвіть основні фінансові показники?

 36. Що таке грошові потоки?

 37. Склад бюджету готівки?

Модульний заліковий практикум I

1. Питання обов’язкових знань дисципліни «Оперативне планування» №№1-40 (дивись сторінки…).

2. Тестові завдання з однією і декілька вірними відповідями №№1-55 (дивись сторінки…).

3. Примірна тематика залікових завдань №№1-10 (дивись сторінки…).

Рис. 3.1. Структурно-логічна схема змістового модуля 3

«Оперативне планування матеріально-технічного забезпечення»

Рис. 3.2. Структурно-логічна схема змістового модуля 3

«Оперативне соціально-трудове планування»

Рис. 3.3. Структурно-логічна схема змістового модуля 3

«Оперативне планування фінансових показників»

Заліковий модуль II

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ

Змістовий модуль 4

Розробка оперативних планів виробництва

Зміст

4.1. Вихідні дані для розробки оперативних планів.

4.2. Склад і зміст оперативних планів.

4.3. Основні методи розробки оперативних планів.

4.4. Порядок розробки, розгляди і затвердження оперативних планів.

4.5. Планування випуску і реалізації продукції.

Висновки.

Питання для самоперевірки знань.

Література: (3, 8, 11, 14, 21, 22, 26)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке оперативное планирование