Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оперативное планирование / КНИГА Опер.план..doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.21 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки знань

 1. В яких випадках і коли при плануванні застосовується сітьовий вузловий метод будівництва?

 2. В чому полягає сутність вузлового методу?

 3. Які переваги вузлового сітьового методу оперативного планування і управління?

 4. Які основні елементи сітьового вузлового методу планування? Дайте визначення вузла і підвузла.

 5. Які ви знаєте в залежності від призначення вузли?

 6. Що таке технологічний вузол?

 7. Що таке будівельний вузол?

 8. Що таке загальномайданчиковий вузол?

 9. Які стадії планування поузлового методу будівництва ви знаєте?

 10. Які документи, їх склад і призначення розробляються при попередньому плануванні?

 11. Які документи, їх склад і призначення розробляються при початковому плануванні?

 12. Які документи, їх склад і призначення розробляються при оперативному плануванні?

 13. Назвіть основні вимоги і положення при проектуванні складу і границь вузлів, і їх формуванні.

 14. Що забезпечує система планування і управління на основі робочих вузлових сітьових графіків?

 15. На підставі яких документів і ким здійснюється контроль і оперативне регулювання ходу будівництва комплексу (об’єкта)?

Рис. 6.2. Структурно-логічна модель змістового модуля 6

«Оперативне планування і управління на основі сітьових графіків із застосуванням вузлового методу»

Змістовий модуль 7

Тижнево-добове і декадно-добове планування в будівельних організаціях

Зміст

  1. Початкові дані для розробки тижнево-добових і декадно-добових графіків.

  2. Склад і об’єм тижнево-добового і декадно-добового планування.

  1. Порядок розробки тижнево-добових і декадно-добових графіків.

  2. Підготовка до затвердження тижнево-добових і декадно-добових графіків, їх затвердження.

Висновки.

Питання для самоперевірки знань.

Література: (13, 19, 26)

7.1. Вихідні дані для розробки тижнево-добових і декадно-добових графіків

Тижнево-добове і декадно-добове оперативне планування є продовженням місячного планування.

Тижнево-добові і декадно-добові графіки в сполученні з диспетчерським контролем створюють умови чіткої взаємодії усіх виконавців і спрямовані на своєчасне забезпечення випуску продукції з найменшими витратами. У ході провадження робіт вони дозволяють маневрувати МТЗ, попереджати й усувати причини, що стримують випуск продукції вчасно координувати діяльність виробничих підрозділів і інших виконавців.

В тижнево-добові (ТД) і декадно-добові (ДД) графіки, як правило, включаються роботи, що знаходяться на критичних і підкритичних шляхах.

ТД і ДД плануванню передує розробка вихідних даних, що складаються на підставі паспорта вузлів, комплексного укрупненого сітьового графіка й інших документів.

В будівництві вихідними даними для складання ТД і ДД графіків служать:

  • пооб’єктні генеральні або робочі календарні і сітьові графіки виробництва БМР;

  • організаційно-технічні заходи в складі: директивного сітьового графіка будівельного об’єкта; зведеної відомості розподілу об’ємів БМР у грошовому виразі по виконавцях; зведеної відомості розподілу фізичних об’ємів робіт з виконавців; зведеної відомості потреби робітників по виконавцях; графіки постачання основних будівельних конструкцій, виробів, устаткування, спецматеріалів та ін.;

  • оперативний місячно-декадний або тижневий план;

  • проектно-кошторисна документація;

  • проекти виконання робіт і технологічні карти;

  • виробничі калькуляції витрат праці і заробітної плати;

  • планово-виробничі нормативи витрат матеріальних ресурсів;

  • інформація про виконання попередньої декади або тижня по об’ємах робіт і постачанню та ін.

Вихідні дані доводяться до безпосередніх виконавців і є основою для складання ТД і ДД графіків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке оперативное планирование