Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оперативное планирование / КНИГА Опер.план..doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.21 Mб
Скачать

3.3. Планування собівартості, прибутку і рентабельності підприємства

3.3.1. Собівартість, структура собівартості і її оперативне планування

Собівартість продукції -- це індивідуальні витрати підприємства на виробництво або на випуск продукції.

Розрізняють собівартість кошторисну, планову і фактичну.

Кошторисна – це витрати організації, підприємства на виконання або робіт на одиницю продукції.

Планова – це собівартість з урахуванням установлених завдань по зниженню собівартості випуску одиниці продукції.

Фактична собівартість – це усі фактичні витрати, у тому числі матеріальні, організаційні, технологічні й ін. утрати.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції підрозділяються на два види: прямі витрати й умовно-постійні.

До прямих виробничих витрат (ПЗ) відносяться:

  • витрати на сировину, матеріали, що комплектують та ін. (матеріальні цінності);

  • витрати на основну заробітну плату з усіма нарахуваннями;

  • витрати на енергоресурси (електроенергію, пару, газ, воду);

  • інші прямі витрати.

До умовно-постійних витрат (витратам) (УПВ) відносяться:

  • витрати на засоби виробництва з тривалим, більш року, обігом;

  • амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів;

  • орендна плата;

  • плата за комунальні послуги;

  • послуги по охороні та ін.

Сума прямих витрат і умовно-постійних витрат утворить собівартість виробництва продукції.

С = ПЗ + УПВ, (3.35)

де: ПЗ – прямі витрати;

УПВ – умовно-постійні витрати.

Оперативне планування собівартості виготовлення продукції здійснюється на основі аналізу собівартості за минулий період, з коректуванням і розробкою заходів щодо зниження собівартості.

Оперативне зниження собівартості може бути досягнуте за рахунок кількісної витрати матеріалів, застосування прогресивних технологій, машин і механізмів, підвищення продуктивності праці та ін.

Зміна собівартості продукції в планованому періоді в порівнянні зі звітним за рахунок зміни матеріальних витрат визначається по формулі:

ΔСм=, (3.36)

де: См – зміна собівартості матеріальних витрат, %;

Vм – питома вага витрат на даний матеріал у відсотках до собівартості продукції в звітному періоді;

Vр – відсоток зміни норми витрати даного матеріалу;

Vц – відсоток зміни ціни на даний матеріал.

Приклад 3.8.

Визначити зміна собівартості за рахунок зміни матеріальних витрат, якщо відомо: за рахунок заходів у планованому періоді намічено знизити витрата матеріалів на 7%, а ціни підвищити на 2%. В загальній собівартості продукції витрати на матеріали в звітному періоді складають 81%. Тоді:

ΔСм = = 57х (0.91-1) = -5.13,

тобто собівартість продукції знизилася на –5,13%.

Зміна собівартості при зміні заробітної плати і вироблення визначається:

ΔСзп = (3.37)

де: ΔСзп – зміна собівартості продукції в залежності від зміни вироблення і заробітної плати, %;

Vзп – питома вага заробітної плати в собівартості продукції, %;

ΔЗП – відсоток зміни середньої заробітної плати в планованому періоді в порівнянні зі звітним;

ΔВ – відсоток зміни вироблення в планованому періоді в порівнянні зі звітним.

Приклад 3.9.

Визначити зміну собівартості, якщо в планованому періоді за рахунок комплексних заходів намічено підвищити виробку на 3% у порівнянні зі звітним, а середню зарплату на 2%. Питома вага заробітної плати в собівартості 21%. Тоді:

ΔСпз = .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке оперативное планирование