Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оперативное планирование / КНИГА Опер.план..doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.21 Mб
Скачать

117. Оперативному аналізі підлягають наступні плани:

а) тактичні, технічні, квартальні, місячні, декадно-добові і тижнево-добові графіки, добові результати;

б) оперативні, квартальні і місячні плани, декадно-добові і тижнево-добові графіки, добові результати;

в) тактичні, на піврічні, квартальні плани, а також декадно-добові і тижнево-добові графіки і результати виконання по добах.

118. Оперативному аналізу підлягають наступні економічні показники виробничої програми:

а) дотримання строків виконання робіт на пускових об’єктах та їх тривалість;

б) дотримання нормативних запасів матеріальних ресурсів і реалізація наднормативних у відповідності до ТД і ДД графіками;

в) виконання обсягів робіт по замовленням, об’єктам, галузям з дотриманням вартості;

г) виконання об’ємів БМР власними силами і терміни виконання по кожному виконавцю;

д) виконання робіт у фізичних вимірниках за основними конструктивами.

119. Оперативний аналіз здійснюють:

а) плановий і диспетчерський відділ організації;

б) виробничий і диспетчерський відділ організації;

в) всі відділи і служби, що беруть участь в оперативному плануванні.

120. Показник ліквідності – це:

а) спроможність підприємства за рахунок оборотних поточних активів покривати борги по обов’язкам;

б) спроможність підприємства за рахунок оборотних поточних активів покупати основні фонди;

в) спроможність підприємства вигідно використовувати матеріально-технічні і людські ресурси.

121. До поточних активів відносяться:

а) кошти в касі, на рахунку в банку;

б) дебіторська заборгованість;

в) кредиторська заборгованість;

г) запаси готової продукції, сировини, матеріалів;

д) різноманітні обов’язки по поставках;

е) незавершене виробництво.

122. К поточним пасивам відносяться:

а) короткострокові кредити;

б) незавершене виробництво;

в запаси готової продукції;

г) довгострокові обов’язки;

д) інші статті короткострокової заборгованості.

123. Показники активності роботи підприємства визначають:

а) наскільки ефективно використовуються матеріали, сировина, конструкції;

б) наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси;

в) наскільки ефективно використовуються обладнання, машини і механізми.

124. До запасів підприємства відносяться:

а) продукція, грошові кошти в касі, матеріальні цінності, сировина;

б) грошові кошти на рахунку в банку, готова продукція, незавершене виробництво;

в) продукція, сировина, матеріали, незавершене виробництво.

125. Основою для складання бюджету коштів є:

а) щоденні звіти доходів і витрат в грошовому вираженні;

б) наявність грошей в касі та на рахунку в банку, а також банківські займи;

в) грошові ресурси, що використовуються, за винятком витрат виробництва.

126. Технічні засоби диспетчеризації класифікуються за:

а) призначенням, функціям та приборам, що використовуються;

б) функціям, каналам зв’язку та приборам, що використовуються;

в) функціям з використанням дистанційного управління та приборам, що використовуються.

127. АРМ представляє собою:

а) автоматизований комплекс, що входить в обчислювальний центр, за допомогою якого на робочому місці вирішуються ті чи інші виробничі задачі;

б) проблемно-орієнтований апаратно-програмний комплекс, який включає апаратні, програмні та інформаційні засоби для вирішення задач користувача безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ПК;

в) автоматизований обчислювальний комплекс, що створений на робочому місці, і допомагає забезпечити управління виробництвом в реальному масштабі і часі, збільшити його оперативність і рівень якості управління.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке оперативное планирование