Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МНХ (Шиян Н.І.) / МНК_ МНХ. Автор Шиян Н.І..doc
Скачиваний:
1151
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
4.2 Mб
Скачать

Завдання №26

1.1. Скласти план-конспект уроку з хімії з урахуванням психолого-педагогічної характеристики класу на тему “Поняття про амфотерні гідроксиди та оксиди” (8 клас). Тип уроку – комбінований.

У класі 36 учнів (21 дівчинка, 15 хлопців). Домінують зовнішні мотиви навчання(75%). Пізнавальні інтереси розвинуті недостатньо. В класі 5 учнів з неповних сімей, і хлопчик знаходиться під опікою бабусі. При виконанні домашніх завдань має місце списування (6 учнів). На перервах виявляється недисциплінованість, порушення правил поведінки. Інтелектуальний розвиток учнів: високий – 11%, нормальний – 72%, низький – 17%.

1.2. Запропонуйте активні методи роботи учнів на уроці хімії на тему: “Місце елементів-металів у періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва та особливості будови їхніх атомів. Металічний зв’язок. Загальні фізичні властивості металів”. (9 клас)

1.3. Скласти сценарій години цікавої хімії для учнів 8-10 класів.

Завдання №27

1.2. Скласти план-конспект уроку з хімії, з урахуванням психолого-педагогічної характеристики класу, на тему: “Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором і залізом. Реакція сполучення. Поняття про окиснення і оксиди” (8 клас). Тип уроку – комбінований.

У класі 40 учнів (хлопців – 18, дівчаток – 22). Домінують зовнішні мотиви навчання (70%). В інших учнів досить розвинуті пізнавальні інтереси (до математики, фізики, біології, географії). Середня успішність – 3,8 бали. Два хлопчики відрізняються недисциплінованою поведінкою, схильні до правопорушень. Класний керівник має авторитет, під впливом його рівень успішності та вихованості підвищується. Інтелектуальний розвиток: високий – 10%, нормальний – 75%, низький – 15%.

1.2. Підібрати завдання різних рівнів складності для диференційованого контролю знань учнів при вивченні теми “Хімічні властивості бензену: горіння, реакції заміщення (бромування), приєднання (водню, хлору), відношення до розчину калій тетраоксоманганату(VII)”. (10 клас)

1.3. Підібрати запитання для вікторини “Чи знаєте ви хімію?” (10 кл.).

Завдання №28

1.1. Скласти план-конспект уроку засвоєння нових знань з хімії (8 клас) на тему: “Оксиген як хімічний елемент. Кисень як проста речовина. Оксиген у природі. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Фізичні властивості кисню.” з урахуванням психолого-педагогічної характеристики класу.

У класі 25 учнів (14 хлопчиків, 12 дівчат). Середня успішність – 4,3 бали. У більшості учнів сформовані внутрішні мотиви навчання (навчально-пізнавальні) – 72%. Інші учні керуються зовнішніми (соціально-престижними) мотивами навчання. Рівень дисциплінованості – середній. Чотири учні з неповних сімей, не схильні до участі у справах класу. Інтелектуальний розвиток: високий – 24%, нормальний – 64%, низький – 12%.

1.2. Запропонуйте кілька варіантів домашніх завдань з хімії при вивченні теми “Місце елементів-неметалів у періодичній системі. Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру, будова їхніх атомів, властивості, поширення у природі.” (10 клас) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

1.3. Скласти сценарій хімічного КВК (9 кл.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.