Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 21

функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльностіякого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адапта­ція та інтеграція у суспільство. Типове положення про центр соціально-пси­хологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за­тверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 877 (зі змінами).

Центр соціально-психологічної допомоги є закладом, що надає соціальні послуги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, і утворюєть­ся місцевим органом виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Основним завданням центру є надання невідкладних психологічних, соціаль­но-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-еконо­мічних, інформаційних і юридичних послуг, послуг з працевлаштування осіб у складних життєвих обставинах для сприяння їх якнайшвидшому повернен­ню до нормальних умов життєдіяльності. Центр надає допомогу особам (у тому числі з дітьми) у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених сти­хійним лихом, учиненням стосовно них злочину, насильством у сім'ї); надає особам, які прийняті до центру, тимчасовий притулок та забезпечує їх харчу­ванням; надає методичні поради, проводить психодіагностику з метою психо­логічної реабілітації та адаптації; забезпечує соціальний патронаж; здійснює лікувально-оздоровчі заходи, надає першу невідкладну допомогу в разі нещас­ного випадку тощо. Типове положення про центр соціально-психологічної допо­моги затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608.

Центр професійної реабілітації інвалідів є закладом системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку особи з інвалідністю до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадап­тації, навчання, перенавчання для подальшого ефективного працевлаштуван­ня з урахуванням стану її здоров'я, особистих схильностей та побажань. Центр утворюється у формі державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ і закладів, які не мають на меті отримання прибутку, для тимчасового перебування осіб зі стійким розладом функцій організму (повнолітніх інвалідів), які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для отримання системи професійних (у частині соціальних, психологічних, медич­них) заходів реабілітації, зокрема професійний відбір, професійну орієнтацію, професійну підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію, раціональне пра­цевлаштування, професійно-виробничу адаптацію з метою інтеграції цих осіб у суспільство. Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 9 жовтня 2006 р. № 372, Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів затверджене наказом Міністерства праці від 13 грудня 2007 р. №48.

Соціальні послуги, що надаються центрами, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

490

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту