Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 19

виключно на поліпшення умов проживання в них інвалідів у порядку, визна­ченому Кабінетом Міністрів України.

Дітям-інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному держав­ному утриманні державна соціальна допомога виплачується у повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Іншим дітям-інвалідам, які перебувають у будинках-інтернатах, інших стаці­онарних установах (закладах) на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується у розмірі 50 % і перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина державної соціальної допомоги, що залишилася після виплати суми державної соціальної допомоги, перерахо­вується на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дити­ни і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.

У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 18 років членам його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги. Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.

Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місце­вих бюджетів.

Відповідно до чинного законодавства інвалідам з дитинства І та II груп надаються такі пільги: безплатний проїзд всіма видами міського пасажир­ського транспорту (крім таксі) і на автомобільному транспорті загального ко­ристування в сільській місцевості у межах адміністративного району за місцем проживання; 50-відсоткова знижка вартості проїзду в осінньо-зимовий період залізничним транспортом: з 1 жовтня по 15 травня незалежно від факту роботи інваліда (ця пільга надається також особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І групи, але не більше одного супроводжуючого); безплатне забезпе­чення непрацюючих інвалідів санаторно-курортним лікуванням у порядку встановленої черговості в міру надходження путівок відповідно до медичного висновку; безплатне забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопе­дичним взуттям або засобами пересування за призначенням лікаря або медико-соціальної експертної комісії; продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 30 % їх вартості — інвалідам з дитинства за наявності відповідних медичних показань, посвідчення водія та відсутності у них протипоказань до керування автомобілем, батькам або родичам (за відсутності у них протипока­зань до керування автомобілем), котрі здійснюють догляд за інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у цих інвалідів медичних показань на право забез­печення автомобілем з ручним керуванням; першочергове отримання житло­вої площі особами, які хворіють відповідно до переліку захворювань, затвер­дженого Міністерством охорони здоров'я України; першочергове і пільгове вста­новлення квартирного телефону; при амбулаторному лікуванні лікарські засо­би за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 % їхньої вартості.

446

.Державна допомога сім'ям з дітьми

19.7. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавленихбатьківського піклування

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 січня 2005 р. визначив правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У Законі сформульовано визначення термінів, які застосовуються у законодавстві про соціальний захист такої категорії осіб. Зокрема дитина-сирота — це дитина, в якої померли чи загинули батьки. Діти, позбавлені батьківського піклування, — це діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без по­збавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті літи, батьки яких не відомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпри­тульні діти.

Закон вводить термін "особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування", — це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є: усиновлення; встановлення опіки, піклування; передача до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається грошова допомога, передбачена статтями 16, 17 та 18 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Ці відносини також регулюються Поряд­ком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (зі змін, і доп.).

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, при­значається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не призна­чається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх кані­кул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, названа допомога призна-

447

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту