Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 22

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомо­ги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Закону України "Про соці­альний захист дітей війни" та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" таке підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним із законів.

Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Діти війни можуть створювати громадські організації, які утворюються та діють відповідно до законодавства України про об'єднання громадян. Реє­страція та легалізація інвалідських організацій, громадських організацій дітей війни, а також місцевих осередків таких організацій здійснюються без­платно.

Особам, які мають право на пільги відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільги надаються за їх вибором згідно з одним із зазначених законів.

22.7. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ, у ре­дакції Закону України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХІІ11 визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та ство­рює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених те­риторій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є:

  1. учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — громадя­ ни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

  2. потерпілі від Чорнобильської катастрофи — громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для встановлення пільг та компенсацій Законом встановлено чотири кате­горії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Найбіль­ший обсяг пільг мають особи, віднесені до категорії 1, оскільки до неї віднесені інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (ст. 10, 11 і частина третя ст. 12).

пВідомості Верховної Ради України. — 1992. — № 13. — Ст. 178. 560

соціальний захист окремих категорій населення

щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на промене­ву хворобу. Інші учасники та потерпілі внаслідок катастрофи віднесені до ка­тегорій 2, 3 і 4.

Особам, віднесеним до категорії 1, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги (ст. 20 Закону):

  1. угалузі охорони здоров'я:1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів (п. 1); 2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубо- протезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров'я України (п. 2); 3) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках; 4) поза­ чергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержан­ ня за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні. Порядок надання путівок, розмір і порядок компенсації вартості са­ мостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; 5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи полі­ клініками, до яких вони були прикріплені під час роботи (п. 5); 6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеці­ алістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах; 7) одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги за державним соціальним страхуванням незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;

  2. у галузі застосування праці: 1) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування. У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. їм також гарантується працевлаштування з ураху­ ванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) зі збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року (п. 7); 2) при переведенні у зв'язку зі станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року (п. 7); 3) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу (п. 8); 4) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездат­ ності до чотирьох місяців підряд або до п'яти місяців у календарному році; 5) використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання

561

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту