Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 21

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

21.1. Соціальні послуги, їх форми, види, принципи та суб'єкти надання

Європейська соціальна хартія (переглянута) передбачає у статті 14 праве людини на отримання послуг від соціальних служб. З метою забезпеченню ефективного здійснення права на користування соціальними службами держа­ви повинні взяти на себе такі зобов'язання: сприяти функціонуванню служб або створювати служби, які завдяки використанню методів соціальної робот* сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і груп осіб у суспільстві, а також їх адаптації до соціального середовища; заохочувати окремих осіб і добровільні чи інші організації до участі у створенні та функ­ціонуванні таких служб.

Хартія вимагає від Договірної Сторони "утворити систему соціальних служб, призначених для здійснення допомоги усім людям у розв'язанні проблем, по­в'язаних з адаптацією до соціального середовища, незалежно від їх природи : особистих, сімейних, професійних, фізичних або психічних наслідків"1.

Такі соціальні служби з позицій статті 14 можуть або бути загальними, або спеціалізуватися на обслуговуванні конкретних груп населення. Важливо за­безпечити такий стан, за якого буде забезпечено доступність і рівність у кори­стуванні службами. Уразливими верствами населення вважаються діти, особщ похилого віку, інваліди, молодь у скрутних обставинах, правопорушника, меншини (мігранти, біженці таін.), алкоголіки, наркомани, жінки, які постраж­дали від насильства, особи, що звільнилися з місць позбавлення волі.

Европейская социальная хартия: Справочник: Пер. с фр. — М.: Междунар. отн; шения, 2000. — С. 185.

480

Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб

Закон України "Про соціальні послуги" 19 червня 2003 р. № 966-ІУ визна-

чає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Закон визначає соціальні послуги як комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у склад-згух життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повер­нення до повноцінного життя.

Згідно із Законом право на соціальні послуги мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, які прожива­ють в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах (ст. 6). Таким чином, згідно із законодавством України юридично забезпечено рівність у користуванні соціальним службами громадян України та. Інших осіб, які на законних підставах "проживають" в Україні, але нічого ве вказується про осіб, які "перебувають" на території України, як того вима­гає Хартія.

Закон дає визначення поняття "складні життєві обставини" як обставини, які об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких зона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової ак­тивності у зв'язку зі старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство, без­притульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлен­ня та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи пси-хічний'розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо). Позитивним слід вважати те, пдо цей перелік є "відкритим", що робить його універсальним і дає змогу вклю­чати до таких обставин й інші.

На сьогодні це найбільш універсальний закон, який передбачає загальні правила надання послуг.

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога надається особам, що перебувають у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії та особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також тех­нічних і допоміжних засобів реабілітації.

Соціальне обслуговування — це система соціальних заходів, яка передба­чає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труд­нощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг: за місцем проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного пе-

481

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту