Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.Укр. (Ч.2) (ВИПРАВЛЕНО).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.09 Mб
Скачать

Глава 17

 • Угода між урядом України та урядом Республіки Білорусь про гарантіїправ громадян в галузі пенсійного забезпечення (підписана 14 грудня 1995 р., набрала чинності 11 лютого 1997 р.);

 • Угода між Україною та урядом Республіки Грузія про співробітництво у галузі пенсійного забезпечення (підписана 9 січня 1995 р., ратифікована 22 лис-­ топада 1995 р., набрала чинності 22 грудня 1995 р.);

 • Угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення (підписана 20 лютого 1997 р., ратифікована 4 листопада 1997 р., набрала чинності 28 січня 1998 р.);

 • Угода між урядом України і урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення (з Підсумковим протоколом) (підписана 29 серпня 1995 р., ратифікована 29 жовтня 1996 р., набрала чин­- ності 19 грудня 19 грудня 1996 р.);

 • Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпе­- чення громадян (підписаний 5 грудня 2000 р., ратифікований 20 вересня 2001 р.).

 • Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забез­- печення (підписаний 23 квітня 2001 р.);

 • Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпе­- чення (підписаний 4 липня 2001 р.);

 • Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпе­- чення (підписаний 4 вересня 2001 р.);

 • Адміністративна Угода між Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством праці, соціальних справ і сім'ї Словацької Республіки про застосування Договору між Україною та Словацькою Республікою про со­- ціальне забезпечення від 5 грудня 2000 р. (підписана 21 червня 2004 р.)^

 • Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціальної охорони і праці Литовської Республіки про порядок реалізації Договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 23 квітня 2001 р. (підписана 9 грудня 2005 р.)

 • Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Націо-­ нальним інститутом страхування Республіки Болгарія про застосування Дого­- вору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення віл 4 вересня 2001 р. (підписана 21 травня 2004 р.);

 • Адміністративна Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством праці та соціальних справ Чеської Республіки про застосування Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 4 липня 2001 р. (підписана 26 червня 2003 р.);

 • Протокол про внесення змін до Адміністративної Угоди про застосування Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення (підписаний 19 жовтня 2006 р.).

Зазначені угоди встановлюють певні особливості призначення та обрахунку пенсій.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців збройних сил держав — учас­ниць СНД та порядок виділення коштів на їх пенсійне забезпечення регулю­ються спеціальними угодами.

412

Пенсійне забезпечення за міждержавними договорами (угодами)

Зокрема, Кабінетом Міністрів України укладено Угоди про пенсійне забезпе­чення військовослужбовців і членів їх сімей з урядом Грузії (2 жовтня 1999 р.) ї. урядом Азербайджанської Республіки (16 березня 2000 р.).

У цій сфері діють й інші міждержавні угоди щодо військовослужбовців, учасників та інвалідів війни. Це, зокрема, ухвалені між державами — учасниками СНД: Угода про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей (14 лютого 1992 р.) і Протокол до цієї Угоди (25 січня 2000 р.); Угода про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців (15 квітня 1994 р.); Угода про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдов загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв'язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років (9 грудня 1994 р.) та ін.

Контрольні запитання та завдання

1. Які права мають іноземці у сфері пенсійного забезпечення в Україні?

2. Яке співвідношення між національним законодавством і нормами міждер­жавної угоди у сфері пенсійного забезпечення?

 1. Який порядок зарахування страхового стажу для призначення пенсій на підставі міждержавних угод?

 2. Проаналізуйте основні положення Угоди в галузі пенсійного забезпечен­- ня між державами СНД, укладеної 13 березня 1992 р.

 3. Проаналізуйте зміст будь-якої міждержавної угоди, укладеної Україною і іншою державою щодо пенсійного забезпечення. Порівняйте ці положення з відповідними статтями пенсійного законодавства України.

Теми рефератів

 1. Умови пенсійного забезпечення громадян на основі міждержавних угод.

 2. Умови призначення пенсій за віком за Угодою в галузі пенсійного забез­ печення між державами — учасницями СНД: Підписана 13 березня 1992 р.

 3. Умови призначення пенсій за віком громадянам, які працювали в умовах Крайньої Півночі.

Нормативно-правові акти і міждержавні угоди

1. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. // № 1058-Г7 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49—51. — Ст. 376 (зі змінами).

413

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту