Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект для горчинской / поный конспект для горчинской.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Висновки

Проект і проектна діяльність за допомогою маркетингових досліджень і інших функції менеджменту сьогодні пронизує всю сферу діяльності підприємств і пов’язана з розробкою і створенням проектів направлених на випуск продукції і підвищений попит споживачів.

Діє декілька визначень проекту і проектної діяльності, які призначені для поліпшення незадовільних ситуацій, вносять вклад на підвищення життя і охоплюють людські і матеріальні ресурси впродовж життєвого циклу проекту та направлені на ефективне досягнення цілей шляхом застосування системи сучасних методів і технологій управління.

Головна ціль проекту – є такий результат, який забезпечив би його підвищений попит і задоволення споживачів, суспільства на випуск якісної продукції і одержання виробником прибутку. Задачі проекту визначені цілями і охоплюють всі стадії проекту.

Кожен проект не одноразовий і не повторюється. Відрізняється тим, що має свою мету, завдання, терміни реалізації, вимагає фахівців різного профілю і відрізняється індивідуальністю, масштабністю, розбіжністю, використовує різні предмети і засоби праці.

Вони можуть бути невеликими, модульного будівництва, мегапроекти, короткострокові, бездефектні, міжнародні. В їх створенні бере участь багато виконавців. Основні з них замовники (інвестори), проектні організації, генпідрядники і субпідрядники, постачальники матеріально-технічних ресурсів, транспортні організації, консультанти, страхувальники, банки, гаранти і поручителі за кредитними договорами й контрактами та інші.

Життєвий цикл проекту складається з трьох етапів: доінвестиційний, інвестиційних і експлуатаційний та розподіляється на фази. В реалізації того чи іншого проекту інвестиційний етап (управління проектами) є найбільш важливий і займає по своїй вартості і трудомісткості 80% від загальних об’ємів, зрив строків якого може привести до провалу проекту.

Питання для самоперевірки знань

1.1. Дати визначення проекту.

1.2. Що таке проектна діяльність?

1.3. Назвати основні складові проектної діяльності.

1.4. Яка головна ціль проекту?

1.5. Назвати основні завдання проекту.

1.6. Що розуміється під процесним підходом при управлінні проектами?

1.7. Назвати процесні складові при процесном управлінні проектами.

1.8.Назвати основні функції проектного менеджменту та коротко охарактеризувати їх.

1.9. Основні риси проекту та їх характеристики.

1.10. Види проектів та їх характеристики.

1.11. Які проекти відносяться до мегапроектів?

1.12. Які проекти відносяться до модульних проектів?

1.13. Назвати основних учасників проекту та їх основні функції.

1.14. Що таке життєвий цикл проекту?

1.15. Які фази проходе життєвий цикл проекту?

1.16. Дати коротку характеристику концептуальної фази.

1.17. Які питання розглядаються на стадії розвитку проекту?

1.18. Фаза завершення проекту та її складові.

1.19. Фаза експлуатації та її складові.

1.20. Назвати основні стадії інвестування (управління проектами).

1.21. Які питання вирішуються на стадії проектування?

1.22. Що вирішується на стадії МТЗ?

1.23. Будівництво – основна стадія при управлінні проектами.

1.24. Які роботи повинні бути виконані до прийняття об’єкту (проекту) в експлуатацію?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской