Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект для горчинской / поный конспект для горчинской.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

10.3. Програма забезпечення якості проекту.

Управління якістю проектом у будівництві представляє собою складний процес, пов’язаний на всіх етапах його реалізації. Реалізація кожного проекту та його процесів у будівництві мають свої особливості і специфіку, які впливають непорівнянні рішення на його якість. Тому, відповідно до вимог міжнародних стандартів поряд з розробкою «Настанов з якості» необхідно розробляти «Програми забезпечення якості проекту». Розроблена програма повинна визначати:

1. Організаційну структуру проекту в рамках, якої вона буде реалізовуватися та яка може набувати різних форм наведених вище.

2. Повноваження і відповідальність окремих осіб і організацій, в питаннях якості, які повинні бути закріплені документально. Особи і організації, що відповідають за забезпечення якості, повинні мати достатні повноваження для того, щоб формулювати проблеми якості; готувати та пропонувати рішення і перевіряти їх виконання, припиняти постачання конструкцій, матеріалів, виробів та монтаж устаткування, що не задовольняють встановленим вимогам. Функціональні обов’язки підрозділів, організацій визначаються відповідними положеннями, а посадових осіб – посадовими інструкціями.

3. Доведення програми забезпечення якості проекту до виконавців та організація і її виконання. Програма повинна бути доведена до кожного виконавця до початку її впровадження для виконання ними функцій і постійного контролю, аналізу та прийняття заходів в випадках виявлення недоліків при її виконанні.

4. Перевірка ходу виконання намічених програмою заходів по контролю якості, інспектуванню та проведенню ревізій. Програмою з контролю якості проекту передбачені наступні заходи:

- контроль розробки проектної документації;

- контроль постачання матеріалів, конструкцій, виробів та устаткування;

- контроль складування та зберігання;

- контроль виконання будівельно-монтажних робіт;

- метрологічний контроль;

- контроль готовності до випробувань устаткування та до комплексної готовності устаткування до випробування;

- коригувальні впливи;

- контроль та реєстрація заходів забезпечення якості;

- інспекційний контроль, контроль випробувань і перевірок;

- здійснення ревізій, бажано сторонніми організаціями.

Найважливішою складовою контролю якості проекту є технічна інспекція, яка здійснює контроль як на підприємств – постачальника так і безпосередньо на місці виконання робіт на основі розробленого плану роботи технічної інспекції. План визначає в деталях види і засоби всіх перевірок і випробувань. Розробляючи план інспекцій, визначають обсяги вибірки, інструментальне оснащення, періодичність і детальність перевірок та призначають кваліфікованих інспекторів. Їх кваліфікацію визначають тестуванням. Інспекторів може призначати замовник або підрядник, а також направляти по узгодженню підрядника і замовника спеціалізована фірма. Класифікація видів і методів контролю якості проекту декілька. Одна із таких класифікацій наведена на рис. 10.4.

В програмі забезпечення якості проекту повинна бути відображена стратегія забезпечення якості, яка визначається на ранній стадії його виконання до розміщення замовлень на закупку і постачання устаткування, розроблені заходи, що спрямовані на забезпечення якості виконуємих робіт по проекту, в тому числі за контролем якості.

Програма якості проекту повинна розроблятися на підставі і відповідно до міжнародних стандартів ISO. Головна роль в реалізації програми і управління якістю належить менеджеру проекту, який несе відповідальність за кінцеві результати проекту відповідно замислу.

Рис. 10.4. Види і форми контролю якості

Він повинен постійно перевіряти становище справ з виконанням програми та точність її виконання. Персонал учасників проекту виконуючий заходи по забезпеченню якості повинен бути кваліфікованим. Його навчання питанням якості належить до обов’язків менеджера проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской