Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

19.3.2. Кінетостатика груп Ассура II виду.

Механізми, утворені із груп Ассура П виду, застосовуються, нап­риклад, в двигунах внутрішнього згоряння, компресорах і ін.

Накреслимо в масштабі групу Ассура П виду /рис* 19.3, а/ Прикладемо до ланок 2 і 3 у відповідних точках узагальнені сили і . Дію від'єднаних ланок замінимо реакціями в кінематичних парах. Роз­кладемо невідому реакцію в кінематичній парі А на нормальну і тангенціальну, а в кінематичній парі В реакція буде напрямлена перпендикулярно напрямним і проходитиме через центр шарніра. Тоді ця група Ассура і кожна її ланка буде знаходитися в стані рівноваги. Розглянемо рівновагу другої ланки. Візьмемо суму моментів всіх сил відносно т.В:

/19.12/

/19.13/

Складемо векторне рівняння суми всіх сил, що діють на групу:

/19.14/

Побудуємо план сил в певному масштабі, μF /рис. 19. 3, б/. Виби­раємо довільну точку РF - полюс плана сил і з неї відкладемо в масштабі реакцію . Затим, згідно векторного рівняння /19.14/ будуємо план сил. Проведемо лінії дії реакцій і до їх взаємного перетину. 0тримаємо повну реакцію , а для визначення повної реакції сполучимо початок вектора з кінцем вектора .

Кінетостатика групи Ассура П кл., П пор., П виду

а - група Ассура П виду; б - план сил

Рис. 19. З

Для визначення реакції в середній кінематичній парі складемо векторне рівняння суми всіх сил, що діють на другу ланку:

/19.15/

На плані сил з'єднаємо кінець вектора із початком вектора Отриманий вектор і буде зображати в масштабі реакцію

19.3.3. Кінетостатика груп Ассура III виду.

Механізми, в склад яких входять групи Ассура Ш виду, застосо­вуються, наприклад, в стругальних верстатах.

Накреслимо в масштабі групу Ассура Ш виду /рис. 19.4, а/. Прикладемо до ланок 2 і 3 у відповідних точках рівнодійні сили і . Дію від'єднаних ланок замінимо реакціями в кінематичних парах.

Розглянемо спочатку рівновагу третьої ланки, для цього умовно від'єднаємо другу ланку із силами, що діють на неї. Дію від'єднаної ланки 2 на ланку 3 замінимо реакцією яка буде напрямлена перпендикулярно до третьої ланки. Реакцію в кінематичній парі О роз­кладемо на нормальну і тангенціальну.

Візьмемо суму моментів відносно т.А:

/19.16/

/19.17/

Складемо векторне рівняння суми всіх сил, що діють на третю ланку:

/19.18/

Кінетостатика групи Ассура П кл., П пор., Ш виду

а - група Ассура Ш виду; 6 - план сил

Рис. 19. 4

Побудуємо план сил в масштабі μf /рис. 19.4,6/. Із плана сил знай­демо реакції і .

Затим розглянемо рівновагу групи Ассура в цілому. Складемо век­торне рівняння суми всіх сил, що діють на групу:

/19.19/

На плані сил /рис. 19. 4, б/ до кінця вектора сили прикладемо вектор сили .З’єднаємо кінець вектора сили з початком век­тора . Отримаємо вектор Примітка. Якщо = 0, то