Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

Конспект лекцій

з дисципліни “ Економіка підприємства ”

для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Рівне - 2011 р.

ЗМІСТ

  1. ВСТУП...........................................................................................................................5

1.1. Предмет і зміст дисципліни економіка підприємства........................................5

1.2. Завдання вивчення курсу......................................................................................6

1.3. Методи вивчення дисципліни..............................................................................7

  1. ПОНЯТТЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ................................................................................................................8

2.1. Види підприємств..................................................................................................8

2.2. Виробнича і загальна структура підприємств...................................................11

2.3. Виробнича програма підприємства: суть, показники і методика розробки...14

  1. ОСНОВНІ ФОНДИ ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.........19

3.1. Поняття про ОФ підприємства і їх класифікація..............................................19

3.2. Сутність і види оцінки ОФ..................................................................................23

3.3. Спрацювання і техніко-економічні старіння ОФ..............................................25

3.4. Амортизація ОФ і економічна суть і методи нарахування амортизаційних відрахувань...........................................................................................................27

3.5. Ремонт ОФ і його економічний зміст.................................................................31

3.6. Відтворення ОФ....................................................................................................33

3.7. Показники забезпеченості підприємства і працівників ОФ.............................34

3.8. Показники стану та руху ОФ..............................................................................35

3.9. Ефективність використання ОФ.........................................................................36

3.10. Виробнича потужність підприємства...............................................................38

  1. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.......................................................................................................41

4.1. Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК)......................................................................................................................41

4.2. Склад і структура оборотних коштів підприємства........................................43

4.3. Джерела утворення оборотних коштів..............................................................44

4.4. Нормування оборотних коштів...........................................................................45

4.5. Ефективність використання ОбК.......................................................................49

  1. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ................................54

5.1. Склад, чисельність та структура персоналу підприємства..............................54

5.2. Поняття про продуктивність праці. Економічне і соціальне значення росту продуктивності праці..........................................................................................55

5.3. Методика визначення рівня продуктивності праці..........................................56

5.4. Шляхи і резерви підвищення продуктивності праці........................................57

  1. ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ......60

6.1. Поняття, склад і структура інвестицій...............................................................60

6.2. Поняття про капітальні вкладення.....................................................................62

6.3. Оцінка ефективності інвестицій.........................................................................66

6.4. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій........................................................................................69

  1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ...........................71

7.1. Загальна характеристика інноваційних процесів.............................................71

7.2. Науково-технічний прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки...........72

7.3. Організаційний процес.......................................................................................73

7.4. Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.........................................................................................................74

  1. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ.......................................78

8.1. Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції...........................78

8.2. Класифікація витрат............................................................................................80

8.3. Групування витрат виробництва за економічними елементами.....................83

8.4. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції...............................85

8.5. Умовно постійні і умовно змінні витрати в собівартості продукції...............89

8.6. Шляхи зниження витрат виробництва...............................................................91

  1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ...................................................................................................95

9.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства...........................................95

9.2. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку...................................................................................96

9.3. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності.....................................................................................................100

9.4. Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства...................102

9.5. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності виробництва..............106

9.6. Чинники зростання ефективності виробництва...............................................109