Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

2.2. Види підприємств

Підприємства в Україні класифікуються за такими ознаками:

 1. за метою і характером діяльності: комерційні і некомерційні;

 2. за формою власності: приватні, колективні, державні, спільні;

 3. за належністю капіталу: національні , іноземні і спільні;

 4. за правовим статусом і формою господарювання: господарчі товариства, акціонерні товариства, ТЗОВ, товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство, кооперативні підприємства, об’єднання товариств (асоціація, концерн, консорціум), одноосібні підприємства;

 5. за галузевим та функціональним видом діяльності: промислові, будівельні, с/г, транспортні, торгівельні, торгівельно-посередницькі, страхові, лізингові, банківські, туристичні тощо;

 6. за технологічною цілісністю і ступенем підпорядкування: головні (материнські), дочірні, філії, асоційовані;

 7. за розміром та чисельністю працівників: малі підприємства - у будівництві до 200 чол.; у промисловості до 100 чоловік; торгівлі до 15 чол.; середні - підприємства до 500 чол.; великі - більше, ніж 500 чол.

Основними елементами ринкової інфраструктури є:

 1. Комерційні і інформаційні центри.

 2. Товарні, фондові та валютні біржі.

 3. Комерційно-кредитні об’єкти.

 4. Транспортна і складська мережа.

 5. Система комунікацій.

Інфраструктура ринку – це сукупність установ, які здійснюють просування товару із сфери виробництва в сферу споживання.

Сутнісний зміст основних видів інтеграційних утворень підприємств:

 • асоціація - договірне об’єднання підприємства з метою координації господарської діяльності;

 • корпорація – також договірне об’єднання різних суб’єктів на основі інтеграції виробничих, науково-технічних і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень центральним органам управління ;

 • консорціум – це тимчасове об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети (реалізації великого інвестиційного проекту), Може бути не тільки національним , а й міжнародним.

 • концерн – це інтеграція підприємств різних галузей економіки на основі єдності власності та контролю, втрата окремими підприємствами самостійності, і як правило фінансового підпорядкування;

 • холдінг – об’єднання капіталів, яке безпосередньо не здійснює виробничу діяльність , а використовує свої кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств;

 • фінансово-промислова група – створюється за рішенням уряду , складається із суб’єктів різних форм власності для реалізації державних програм.

2.3. Виробнича і загальна структура підприємств

На підприємствах розрізняють: виробничу та загальну структуру підприємства.

Виробничаінтегрований склад підрозділів підприємства ( цехів та обслуговуючих господарств), де відбуваються виробничі процеси.

Види виробничих структур:

1. Залежно від підрозділу, на основі якого формується виробнича структура:.

 1. Цехова.

 2. Без цехова.

 3. Корпусна.

 4. Комбінатська.

Цехова структура:

основні цехи – виготовляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону;

допоміжні цехи – виготовляють продукцію, що призначена для власних потреб всередині підприємства;

обслуговуючі цехи – виконують роботи, що забезпечують необхідні умови для нормальної роботи основних та побічних цехів;

побічні цехи – займаються утилізацією відходів; експериментальні цехи .

До основних цехів належать :

 • Заготівельні;

 • Обробні;

 • Складальні.

До допоміжних цехів належать:

 • Інструментальний:

 • Ремонтний;

 • Транспортний, ЛЕП.

До побічних цехів належать:

 • Цех товарів широкого (народного) вжитку.

До підсобних цехів належать:

 • наприклад, свині.

До обслуговуючих цехів належать :

 • склади;

 • транспорт;

 • мережа.

Безцехова структура : основою формування є виробнича дільниця, тобто сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція.

Корпусна: основою формування є об’єднання однотипних цехів великих підприємств.

Комбінатська: характерна для підприємств, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва з послідовною переробкою сировини.

2. Залежно від спеціалізації основних цехів виробнича структура буває:

 1. Технологічна.

 2. Предметна.

 3. Змішана.

Технологічна структура : характеризується спеціалізацією цехів на виконанні певної частки технологічного процесу. Характерна одиничним та дрібносерійним виробництвом з різноманітною та нестійкою номенклатурою.

Предметна структура : спеціалізація цехів на виготовлення певного виробу або групи однотипних виробів з використанням різноманітних технологічних процесів та операцій. Притаманна підприємствам велико серійного та масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами продукції.

3. Залежно від наявності основних і допоміжних цехів:

 1. Комплексна;

 2. Спеціалізована.

Загальна структура – це сукупність виробничих та невиробничих управлінських структур (відділів, бюро і служб) із системою відповідних зв’язків і підпорядкованості, які характеризують внутрішню будову підприємства.