Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольна робота ФАМУО.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
188.93 Кб
Скачать

Контрольна робота фамуо Теоретична частина

Теоретичну частину контрольної роботи студенти виконують з врахуванням варіанту і початкової букви прізвища.

Початкова буква прізвища

Варіанти

Початкова буква прізвища

Варіанти

А

1; 31

О

15; 2

Б

2; 30

П

16; 27

В

3; 29

Р

17; 4

Г

4; 28

С

18; 9

Д

5; 27

Т

19; 1

Е

6; 26

У

20; 12

Є

7; 25

Ф

21; 11

Ж

8;24

Х

32; 10

З

9; 34

Ц

33; 4

І

10; 22

Ч

4; 23

К

11; 33

Ш

5; 20

Л

12; 21

Щ

30; 17

М

13; 20

Ю

8; 14

Н

14; 19

Я

12; 34

Теоретичні питання

 1. Сутність та необхідність фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 2. Механізм та функції фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 3. Принципи організації фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 4. Стратегія і тактика фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 5. Правове забезпечення фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 6. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 7. Характеристика та вимоги до інформаційної системи фінансового адміністрування та менеджменту установ та організацій.

 8. Капітал банку: джерела формування, визначення вартості, управління структурою.

 9. Особливості формування та використання капіталу страхових компаній: характеристика складових, розрахунок вартості та з’ясування критеріїв оптимізації структури.

 10. Принципи формування капіталу, визначення його структури та вартості в інститутах спільного інвестування (корпоративних та інвестиційних фондах).

 11. Управління величиною та структурою капіталу в інститутах інфраструктури фінансового ринку (товарних та фондових біржах).

 12. Фінансування діяльності державних організацій та установ: джерела формування капіталу, його вартість та оптимальна структура.

 13. Особливості управління капіталом об’єднань громадян.

 14. Зміст і завдання управління оборотними активами установ і організацій.

 15. Джерела формування оборотних активів фінансових установ та способи забезпечення їх оптимальної структури.

 16. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

 17. Особливості управління оборотними активами державних організацій.

 18. Особливості управління оборотними активами об’єднань громадян.

 19. Управління необоротними активами установ і організацій.

 20. Стратегія і тактика управління доходами фінансових установ: політика оптимального оподаткування.

 21. Особливості управління доходами державних організацій і установ.

 22. Доходи об’єднань громадян: специфіка формування та управління.

 23. Принципи розробки інвестиційної політики установ і організацій.

 24. Особливості управління реальними інвестиціями у фінансових установах, державних організаціях, об’єднаннях громадян.

 25. Специфіка управління фінансовими інвестиціями (формування інвестиційного портфеля) у фінансових установах, державних організаціях та об’єднаннях громадян.

 26. Цілі та завдання фінансового планування та прогнозування установ та організацій.

 27. Система фінансових планів фінансових установ.

 28. Розробка бюджету (кошторисів) державних організацій.

 29. Сутність та особливості бюджетування об’єднань громадян.

 30. Призначення й види фінансових звітів, зміст і завдання їх аналізу і установах та організаціях.

 31. Фінансова звітність фінансових установ: склад, зміст та принципи підготовки.

 32. Аналіз фінансової звітності державних установ та організацій.

 33. Фінансова звітність об’єднань громадян: склад, зміст та принципи підготовки.

 34. Критерії визначення інформації у фінансові звітності.