Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр.Роб.№2_Компютерна техніка.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра електротехніки та автоматики

Робоча програма, методичні поради

та завдання для контрольної роботи №2

з курсу

,,Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт“

для студентів заочної форми навчання

напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами”

Рівне - 2006

Робоча програма, методичні поради та завдання для контрольної роботи №2 з курсу ,,Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт“ для студентів заочної форми навчання напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, спеціальності 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами”

(О.А. Яцук, В.В. Осадчий - Рівне: НУВГП, 2006. - 39с.)

Склали: ас. В.В. Осадчий, кафедра електротехніки та автоматики,

ас. О.А. Яцук, кафедра електротехніки та автоматики.

Відповідальний за випуск - зав. кафедри електротехніки та автоматики, професор, академік УЕАН Б.О. Баховець

Затверджені методичною комісією

факультету менеджменту.

Протокол №

від “ ” _________ 200__ р.

І. Програма навчальної дисципліни на другий семестр модуль ііі

ТЕМА 18. Застосування текстових редакторів та процесорів

Види інформації. Текстова інформація. Електронні документи. Текстові редактори та процесори. ПП MS Word. Вбудована мова макрокоманд.

ТЕМА 19. Організація обчислювальних робіт в електронних таблицях

Поняття про електронні таблиці. ПП MS Excel. Робота в табличному процесорі. Основні поняття. Проведення обчислень. Обмін даними між додатками ППП MS Office.

ТЕМА 20. Бази даних та СУБД в організації обчислювальних робіт

Поняття та види баз даних. Реляційні бази даних. СУБД Microsoft Access. Основні поняття. Структура і проектування бази даних.

ТЕМА 21. Таблиці реляційної бази даних

Створення та редагування таблиць. Режим конструктора. Типи даних. Ключові поля. Індексування. Зв’язування таблиць. Майстер підстановок. Експорт, приєднання та імпорт таблиць.

ТЕМА 22. Запити даних в Microsoft Access

Поняття та призначення запитів в Microsoft Access. Види та типи запиту. Способи створення запитів. Простий запит та конструктор. Редагування запитів. Обчислення у запиті. Умова відбору. Створення запиту дії.

ТЕМА 23. Використання форм та звітів СУБД Microsoft Access. Аналіз та захист бази даних

Призначення та характеристика форм. Створення форм. Модифікація форм. Складені форми. Фільтрація даних. Режим конструктора форм. Звіти. Створення звітів. Редагування звітів. Аналіз бази даних. Можливості захисту бази даних.

Методичні поради до вивчення МОДУЛЯ ІІІ

При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на принципи організації стандартних інтерфейсів прикладних програм середовища MS Windows, основи роботи в різних прикладних програмах та застосування програм з пакету MS Office для організації обчислювальних робіт. Чітко знати основи роботи в текстовому процесорі MS Word. Необхідно звернути увагу на організацію і проведення розрахунків в середовищі електронних таблиць MS Excel.

При вивченні матеріалу цього розділу слід чітко усвідомити поняття та призначення баз даних та систем управління базами даних, як одного з найпоширеніших способів систематизації електронної інформації та автоматизації процесу її обробки. Необхідно звернути особливу увагу на створення і роботу з реляційними базами даних в середовищі Microsoft Access.