Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр.Роб.№2_Компютерна техніка.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Модуль іv

ТЕМА 24. Застосування растрової графіки для візуалізації результатів обчислень

Графічне представлення інформації. Комп’ютерна графіка. Класифікація. Растрова графіка. Роздільність зображення. Методи растрування зображення. Прикладні програми для роботи із растровим зображенням.

ТЕМА 25. Застосування векторної і фрактальної графіки для візуалізації результатів обчислень

Поняття векторної графіки. Базові елементи векторного зображення. Переваги та недоліки векторної графіки. Прикладні програми для роботи з векторними зображеннями. Основні поняття фрактальної графіки. Застосування фрактальних алгоритмів.

ТЕМА 26. Тривимірна графіка в організації обчислювальних робіт

Поняття та застосування тривимірної графіки. Примітиви тривимірної графіки. Етапи формування тривимірної сцени. Візуалізація. Апаратна обробка тривимірної графіки.

ТЕМА 27. Стиснення даних

Надлишковість даних. Стиснення даних. Зворотні та незворотні методи стиснення даних. Алгоритм RLE. Алгоритми групи KWE. Алгоритм Хафмана. Архіватори. Резервне копіювання даних.

ТЕМА 28. Комп’ютерні віруси

Поняття комп’ютерних вірусів. Розповсюдження вірусів. Класифікація комп’ютерних вірусів. Антивірусне програмне забезпечення. Випадкова втрата інформації. Захист інформації від випадкової втрати та несанкціонованого доступу. Службові утиліти.

Змістовий модуль 9. Комп’ютерні мережі

ТЕМА 29. Локальні комп’ютерні мережі

Загальні поняття про комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Локальні мережі. Мережеві протоколи. Фізичне середовище Ethernet. Мережеве обладнання. Клієнти та сервери.

ТЕМА 30. Глобальна комп’ютерна мережа Internet

Поняття про глобальні комп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Internet. Пошук інформації в мережі Internet. Мережеві сервіси. Доступ користувачів до мережі Internet. Система адрес у мережі Internet.

Методичні поради до вивчення МОДУЛЯ ІV

Матеріал цього розділу розкриває основи комп’ютерної графіки. Розглядаються принципи побудови, збереження та візуалізації растрових, векторних та тривимірних зображень, а також методи, що дозволяють використовувати комп’ютерні зображення різних типів для ілюстрації різноманітних обчислень.

Слід звернути увагу на різноманітні методи та відповідні алгоритми стиснення даних, які скрізь і повсякчас використовуються при роботі з персональним комп’ютером.

Особливу увагу слід приділити вивченню комп’ютерних мереж: усвідомити багаторівневу логічну структуру взаємодії елементів мережі, принципи роботи на кожному із цих рівнів, класифікацію комп’ютерних мереж за різними критеріями. При вивченні основ роботи в Інтернет слід добре усвідомити принципи роботи основних мережевих сервісів та методи підключення персональних комп’ютерів до мережі Інтернет.

Перелік лабораторних робіт

з/п

Тема

Кількість годин

1

Робота з MS Word. Використання макросів.

2

2

Проведення обчислень в MS Excel.

2

3

Створення таблиць бази даних Microsoft Access.

2

4

Створення запитів на вибірку.

2

5

Cтворення форм бази даних Access.

2

6

Сканування зображень та документов.

2

7

Розпізнаваня тексту за допомогою програми ABBYY FineReader.

2

8

Робота з програмами-архіваторами. Створення архівів.

2