Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

М iнiстерство освiти i науки України

Нацiональний унiверситет водного господарства

та природокористування

Кафедра теплоенергетики та машинознавства

034-83

Червоний Б.I.

Теорiя механiзмiв i машин

Курс лекцій

для студентів напряму підготовки

0902 „Інженерна механіка”

Рекомендовано методичною комiсiєю

механіко-енергетичного факультету.

Протокол №4 вiд 26 квiтня 2006 р.

Рiвне – 2006

Теорiя механiзмiв i машин. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 0902 „Інженерна механіка” денної та заочної форм навчання / Б.I.Червоний, Рiвне : НУВГП , 2006. – 216 с.

Упорядник: Б.I. Червоний – канд. техн. наук, доцент

Вiдповiдальний за випуск – М.А.Приходько , доктор техн.наук, професор, завiдувач кафедри теплоенергетики та машинознавства

© Червоний Б.І., 2006

© НУВГП, 2006

Змістовий модуль 1. Структура та кінематика механізмів

Лекція І. ВСТУП

План лекцiї:

    1. . Машинобудування - провідна галузь народного господарства України.

    1. Основні пробеми дисципіни ТММ, її розділи і місце серед інших дисциплін. Історія розвитку.

    2. Загальні визначення: машина, механізм. Види машин і механізмів.

    1. . Компоненти механізму.

1.1. Машинобудування — провідна галузь народного господарства України.

Машинобудування - провідна галузь сучасної техніки і народного господарства України в цілому. Як би не називали наш технічний вік - віком космосу, електроніки чи віком атому - основою технічного прогресу була і залишається машина. Окремі деталі машин відомі з глубокої давнини. До самих перших, як відомо, відносяться важіль і клин, а також колесо, яке було відомо більш як 4000 літ тому. В давнину, при будівництві храмів і пірамід використовувався блок.

Сучасні машини забезпечують багаторазове підвищення продуктивності праці людини. В той час, коли людина може розвивати потужність приблизно 0,1 кВт, сучасні електричні генератори будують потужністю більше 1 млн. кВт. Підшипники кочення випускаються масою від 0,04 г до кількох тонн, частота обертання яких може сягати до 300 тис. об/хв. Експлуатаційна швидкість неземного транспорту сягає 300 км/год, а повітряного - більше швидкості звуку. Автомобілі будують вантажопідйомністю більше 100-120 т., підйомні крани - до 650 т.

В автомобільній промисловості світу, тільки при виробництві легкових автомобілів, щорічно використовується 6*1010різьбових з'єднань, зайнято 4* 105 робітників. Легковий автомобіль тільки болтів має 2-3 тис. штук. Автомобіль КАМАЗ 5320 має 116 підшипників 53 типів, літак ТУ - 154 - 6800 підшипників 192 типів, а космічний корабель - 1000 підшипників 100 типів.

Провідна роль машинобудування серед інших галузей народного господарства визначається тим, що основні виробничі процеси у всіх галузях промисловості, будівництва і сільського господарства виконують машини. Технічний рівень окремих галузей народного господарства визначається рівнем машинобудування в цілому.

Розвиток машинобудування і засобів автоматизації забезпечує можливість автоматичної роботи окремих машин, груп машин і автоматичних ліній в цехах заводів під контролем людини.

Для вдосконалення існуючих і створення нових машин необхідно досконало оволодіти курсом " Теорія механізмів і машин ".

" Нас не цікавить, скільки студентів випустите, а нас цікавить яких студентів випустите. Кількість студентів може суттєво зменшитися, але ті, що закінчать, мають мати ґрунтовні знання ", - сказав Ігор Юхновський, академік НАН України.

1.2. Основні пробеми дисципіни тмм, її розділи і місце серед інших дисциплін. Історія розвитку.

Створення нових, більш досконалих механізмів і машин вимагає розвитку існуючих і розробки нових інженерних методів аналізу / дослідження / і синтезу / проектування, створення / їх. У вирішенні цих задач важлива роль належить теорії механізмів і машин / ТММ /.

ТММ - це наука про загальні дослідження механізмів і машин та про наукові основи їх проектування.

Для вивчення курсу ТММ необхідні знання в галузях математики, фізики, теоретичної механіки, креслення та ін. Цей курс, у свою чергу, є основою для вивчення деталей машин, підйомно - транспортних машин, автомобілів, тракторів та ін. ТММ у вузах являється фундаментом, на якому базується вища механічна освіта майбутніх інженерів - механіків. Місце ТММ серед інших дисциплін показано на рис 1.1