Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

Структурна будова механізмів

План лекції:

2.1. Кінематичні пари та їхня класифікація.

2.2. Кінематичні ланцюги та їхня класифікація.

2.3. Структурні формули кінематичних ланцюгів. Сімейства меха­- нізмів.

2.4. Принцип утворення механізмів.

2.1. Кінематичні пари та їхня класифікація.

Місце рухомого з'єднання двох ланок називається кінематичною парою. За характером стикання поверхонь кінематичні пари діляться на вищі і нижчі.

До нижчих пар відносяться пари, у яких стикання елементів про­ходить по поверхням /поршень з циліндром/.

До вищих пар відносяться пари, у яких стикання елементів проходить по лініям або точкам /колесо з рейкою/.

Способи з'єднання ланок в кінематичні пари, тобто сполучення елементів кінематичних пар бувають різноманітні. Теорію кінематич­них пар розробив вчений Х.І.Гохман /1890р./. Ця теорія була вдос­коналена вченими А.П.Малишевим, В.В. Добровольським і І.І.Артоболевським. Коротко її суть в наступному.

На відносний рух кожної ланки кінематичної пари накладаються певні обмеження, які залежать від способу з'єднання ланок пари.

Обмеження, накладені на відносний рух ланок кінематичної пари, називаються умовами зв'язку.

Розглянемо, які ж зв'язки і в якій кількості можуть бути накла­дені на відносний рух ланок кінематичної пари.

В загальному випадку всяке абсолютно тверде тіло, що вільно, ру­хається в просторі, має шість незалежних переміщень, тобто має шість ступенів вільності /рис.2.1/.

Абсолютно тверде тіло в просторі

Рис.2.1

З’єднання однієї ланки рухомо з іншою ланкою, тобто утворення кінематичної пари накладає на відносний рух цих ланок обмеження, тобто умови зв'язку. Число умов зв'язку, очевидно, повинно бути ці­лим і меншим шести. Якщо число умов зв'язку дорівнює 6, ланки втрача­ють відносний рух і переходять в жорстке з'єднання. Якщо число умов зв'язку дорівнює нулю, то ланки не дотикаються і отже не утворюють кінематичної пари. Таким чином, число умов зв'язку змінюється від І до 5.

Число ступенів вільності Н ланки кінематичної пари з числом умов зв'язку S можна зв'язати виразом

Н = 6 - S . /2.1/

Зв'язки, накладені на відносний рух ланок кінематичної пари, обмежують ті можливі відносні рухи, які мають ланки. Всі кінематич­ні пари діляться на класи в залезкності від числа умов зв'язку.

Очевидно, оскiльки число умов зв'язку змінюється від І до 5, то число класів кінематичких пар дорівнює п'яти.

Клас кінематичної пари визначається числом умов, зв'язку. Із /2.1/ маємо

S = 6 - Н . /2.2/

Якщо кінематична пара має 5 ступенів вільності Н = 5, то згідно /2.2/ S = 6 -5= І; така кінематична пара відноситься до І класу.

Розглянемо найпоширеніші кінематичні пари /рис.2.2/.

На рис.2.2, а показано кінематичну пару - кулю І, що перекочується з ковзанням відносно площини 2. Рух кулі 1 відносно площини 2 можна розкласти на три обертальні рухи навколо осей x, y, z і два поступальні - вздовж осей х і y.

Переміщення кулі, вздовж осі z неможливе, тому що рух вниз обме­жує площина, а при русі вверх пара пєрестає існувати. Для такої па­ри Н = 5, тоді згідно /2.2/ S = І, а тому ця пара відноситься до пар 1 класу.

Аналогічно розглянемо пару - куля І, розміщена в циліндрі 2 /рис.2.2, б/. Ця пара має чотири, ступені вільності та два зв'язки, отже вона відноситься до пар ІІ класу.

Трирухома кінематична пара /рис.2.2, в/ має три обертальні рухи навколо осей x, y, z і три зв'язки, а тому відноситься до пар ІІІ класу.

Дворухома кінематична пара /рис.2.2, г/ допускає два відносні рухи: обертальний і поступальний. Така пара має чотири зв'язки і відноситься до пар ІV класу.

До V-класу відносяться всі поступальні і обертальні кінематичні пари, а також умовно гвинтова пара - V кл. 3 вид /рис.2.2. д/.

Вид кінематичної пари визначається числом поступальних і обертальних рухів. Обертальним рухам надається перевага. Так, якщо для даного класу кінематичної пари є максимальне число обертальних ру­хів, то пара відноситься до першого виду, якщо обертальний рух замінено поступальним, то пара відноситься до другого виду і т.д.