Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з предмету Теорія механізмів і....doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.04.2019
Размер:
8.33 Mб
Скачать

З убчасте зачеплення

Рис.11.2

Швидкість т. К, що належить колесу 2 перпендикулярна радіусу 02К рівна

/11.4/

Проведемо через т.К загальну дотичну Т-Т і загальну нормаль N-N. Відмітимо т. Р перетину цієї нормалі з лінією центрів 0102. Із центрів 01і 02 опустимо перпендикуляри на нормаль N-N, отримаємо точки L1 та L2.

Ш видкість Vk1 розкладемо на два напрямки: по N-N і по Т-Т. Нормальна складова швидкості /11.5/

А налогічно отримаємо:

/11.6/

Д ля того, щоб зуби коліс не відходили один від одного і не врізались один в другий потрібно, щоб нормальні складові швидкостей і були рівні між собою за величиною і мали однаковий напрям

/11.7/

Підставимо в /11.7/ значення із /11.5/ і /11.6/, отримаємо:

ω1O1L1=ω2O2L2. /11.8/

З відси маємо:

/11.9/

Я кщо трикутники О1 і L1P і O2 L2P подібні, то можна записати:

. /11.10/

З амінивши відношення в /11.9/ із /11.10/ отримаємо:

/11.11/

З рівняння /11.11/ випливає формулювання основної теореми зачеплення – теорема Вілліса.

Загальна нормаль до профілів зубів в точці їх дотику ділить віддаль між центрами обертання зубчастих коліс на частини, обернено пропорційні їх кутовим швидкостям.

Точка Р називається полюсом зачеплення. При ω1/ω2=coпst, на основі /11.11/ знаходимо, що 02Р/01Р = coпst, тобто полюс зачеплення т.Р на лінії центрів займає стале положення. У випадку передачі обертального руху з сталим відношенням кутових швидкостей, профілі зубів повинні бути підібрані так, щоб загальна нормаль до них в будь – якій точці дотику К завжди проходила через одну і ту ж точку на лінії центрів.

11.2 Евольвента кола та її властивості.

Евольвентою кола – називається крива, яку описує будь – яка точка прямої лінії, що котиться по колу без ковзання. Це коло називається основним, а пряма, що перекочується по колу твірною, або виробляючою прямою /рис. 11.3/.

Нехай пряма N-N котиться по основному колу радіуса rь без ковзання. Точка К описує евольвенту. Біжучий радіус – вектор точки Кх

е вольвенти позначимо rx. Початковий радіус – вектор евольвенти Oko=rb. Гострий кут між дотичною до евольвенти в точці Кх і її радіусом – вектором Окх позначимо αx. Кут Ох між початковим радіусом – вектором евольвенти Око і її біжучим радіусом Окх, називається евольвент ним кутом або інволютою кута αx, тобто /11.12/

Евольвента кола

Рис.11.3

Б удь – яка точка евольвенти визначається радіусом-вектора rx і евольвент ним кутом θх. Оскільки пряма N-N котиться по основному колу без ковзання, то можна скласти рівність /11.13/

Із прямокутного трикутника OkxNx маємо:

/11.14/

Знайдемо дуги знайдемо:

/11.15/ Підставимо значення із /11.14/ і /11.15/ в /11.13/, отримаємо:

rb tgαx=rb(θxx). /11.16/ Розділимо обидві частини рівняння /11.16/ на rb, отримаємо:

θxx=tgαx, або

θx=tgαxx. /11.17/

Використавши позначення в рівнянні /11.12/, отримаємо

inVαx=tgαxx, або

Ox=tgαxx=inVαx. /11.18/

Зв’язок між rx і £x запишемо із трикутника KxONx

rx= . /11.19/

Рівняння /11.18/ і /11.19/ називаються параметричними рівняннями евольвенти.

Властивості евольвенти:

1/ евольвента – симетрична крива, яка має дві вітки, що збігаються у початковій точці Ко;

2/ будь – які дотичні NN до основного кола є нормалями до евольвенти у відповідних точках Кх;

3/ основне коло є геометричним місцем центрів кривизна евольвент описаних прямою NN, тобто їх еволютою, а значить вектор KxNx є радіусом кривизна евольвенти у точці Кх.