Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр.Роб.№2_Компютерна техніка.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Порядок виконання Завдання № 4

 1. Запустити програму Microsoft Excel.

 2. Побудувати електронну таблицю та оформити її наступним чином:

 1. Порахувати значення коефіцієнта лінійної прогресії .

 • Записуємо у відповідній комірці наступну формулу:

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН( ; );1), де та відповідні масиви значень.

4. Порахувати значення коефіцієнта лінійної прогресії .

 • Записуємо у відповідній комірці наступну формулу:

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН( ; );2), де та відповідні масиви значень.

5. Порахувати значення коефіцієнта лінійної прогресії .

 • В комірці , записуємо наступну формулу . Для того, щоб скопіювати дану формулу в наступні комірки, необхідно значення та зробити абсолютними. Для цього в комірці, що містить дану формулу стати курсором біля адреси та натиснути F4, потім стати біля адреси та натиснути F4.

 • Скопіювати формулу з комірки до кінця діапазону.

6. Для побудови графіків, скористатись Порядком виконання завдання №1.

7. Зберегти документ на диску з ім’ям zavd5.xls.

 • Виконати команду Файл→Сохранить как.

 • У діалоговому вікні Сохранение документа встановити слідуючі параметри: в полі Имя файла ввести zavd5.xls, в списку Папка вибрати робочий диск, у вікні вмісту диску – особисту папку розміщення файлу. Натиснути кнопку Сохранить.

8. Закрити робочу книгу. Вийти із середовища Microsoft Excel.

 • Виконати команду Файл→Закрыть.

 • Виконати команду Файл→Выход.

Завдання №5. Створення бази даних в субд microsoft access

5.1. Створити базу даних „Університет” із двома таблицями: „Студенти” та „Викладачі”.

Вимоги до першої таблиці „Студенти”:

 • Таблиця повинна містити 5 полів, вибраних згідно варіанту:

Передостання цифра варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер таблиці „Викладачі”

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

Остання цифра варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер таблиці „Студенти”

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Поля для таблиці „Студенти”

1

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Номер паспорта

4. Домашня адреса

5. Дата вступу в університет

2

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Стать

4. Дата вступу в школу

5. Номер залікової книжки

3

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Адреса проживання

4. Номер паспорта

5. Дата вступу до школи

4

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Дата отримання паспорта

5. Вік

5

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Дата народження студента

4. Вік студента

5. Адреса батьків

6

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Сімейне положення

4. Дата отримання студентського квитка

5. Кількість предметів

Поля для таблиці „Викладачі”

1

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Дата народження

5. Номер трудової книжки

2

1. Прізвище

2. По-батькові

3. Дата оформлення на роботу в університет

4. Номер паспорта

5. Вік

3

1. Прізвище

2. Адреса проживання

3. Номер трудової книжки

4. Дата народження

5. Де працював

4

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Номер паспорта

5. Дата народження

5

1. Прізвище

2. Ім’я

3. Номер трудової книжки

4. Вік

5. Адреса проживання

6

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Дата отримання трудової книжки

5. Номер паспорта

 • Ключовим полем встановити ключове поле лічильника (ввести додаткове поле).

 • Для кожного поля в колонці „Описание” ввести записи.

 • Для поля з типом дата встановити певний формат представлення дати. Провести індексацію для двох полів.

 • В таблицю ввести 9-10 записів.

Вимоги до другої таблиці „Викладачі”:

 • Таблиця повинна містити 5 полів, вибраних згідно варіанту.

 • Ключовим полем встановити простий ключ.

 • Для кожного поля в колонці „Описание” ввести необхідний опис.

 • В режимі конструктора доповнити таблицю „Викладачі” полем: „Посада”. Дані для поля „Посада” повинні вибиратися із списку: 1)асистент; 2)старший викладач; 3)доцент; 4)професор.

 • В таблицю ввести 9-10 записів.

Примітка. Назва поля повинна складатися із одного слова. Всі інші повідомлення, що стосуються даного поля ввести в колонку „Описание”.

5.2. Створити два запити.

 • Запит на вибірку даних із полів „Ім’я” та „Дата ...” таблиці „Студенти”. Дані, які будуть вибиратися з поля „Дата ...”, повинні бути за певний період (наприклад: з 1.12.98 по 10.01.99).

 • Запит, який би знаходив всю інформацію про викладачів, що займають посаду доцента.

5.3. Створити дві „форми.

 • Стовпчикову форму для всіх полів таблиці „Студенти”.

 • Стрічкову форму для полів „Прізвище”, „Ім’я”, і „Дата...” таблиці „Студенти”. Вибрати стиль оформлення форми „Облака” або „Сумерки”.

5.4. Створити стовпчиковий звіт для таблиці „Студенти“.