Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

3.10. Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний випуск продукції (виконання робіт чи надання послуг) з урахуванням попиту ринку, необхідної номенклатури, асортименту за умови найбільш повного використання устаткування і виробничих площ та застосування прогресивної технології та організації виробництва.

Одиниці вимірювання виробничої потужності

У багатономенклатурному виробництві виробнича потужність вимірюється у вартісному виразі. В окремих галузях (цукрова, хлібобулочна, молочна промисловість) потужність характеризується кількістю перероблюваної сировини чи випуском продукції за 1 добу.

Види виробничої потужності:

  1. Проектна – визначається у процесі проектування,реконструкції діючого або будівництва нового підприємства. Вона є оптимальною оскільки склад і структура устаткування відповідають трудомісткості проектної номенклатури продукції, яка має бути досягнута протягом нормативного строку освоєння.

  2. Поточна або фактично досягнута - визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва. При цьому розраховують вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства.

  3. Резервна - визначається у певних галузях (в електроенергетиці, газонафтовій промисловості) для покриття пікових навантажень і забезпечення безперервності роботи.

На виробничу потужність впливають такі чинники:

  1. Номенклатура, асортимент та якість продукції.

  2. Кількість встановленого устаткування, розмір виробничих площ та можливий фонд часу роботи устаткування.

  3. Прогресивні техніко-економічні норми використання технологічного устаткування, трудомісткість продукції, тривалість виробничого циклу.

Виробнича потужність підприємства визначається за всією номенклатурою його профільної продукції.

Виробнича потужність підприємства визначається, виходячи із потужності провідних цехів основного виробництва.

Для розрахунку виробничої потужності береться максимально можливий річний фонд часу роботи устаткування ( у безперервному виробництві таким є календарний фонд, який складає 8760 годин).

Виробнича потужність провідного підрозділу підприємства визначається за залежністю:

, де:

Вуст – продуктивність роботи устаткування (виробіток) за одну годину його роботи;

Тр – річний фонд часу роботи устаткування;

т – кількість устаткування, що береться для розрахунку.

З іншого боку, виробничу потужність можна визначити:

, де:

t – трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

Визначення виробничої потужності завершується складанням балансу, що відображає зміну її величини протягом розрахункового періоду та характеризує у підсумку так звану вихідну потужність:

, де:

Nвх – вхідна потужність підприємства на початок року;

Nоез – нарощування потужності за рахунок організаційно-економічних заходів і технічних нововведень;

Nрек – нарощування потужності за рахунок реконструкції;

Nна – зміна обсягу виробничої потужності за рахунок зміни номенклатури, асортименту продукції;

Nвиб – зменшення потужності внаслідок вибуття фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування.