Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

3.5. Ремонт оф і його економічний зміст

Ремонт - процес усунення тимчасового фізичного спрацювання конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб працездатності засобів праці протягом всього періоду їх експлуатації. Залежно від обсягу і складності виконуваних робіт розрізняють наступні види ремонту:

 • Поточний;

 • Капітальний;

 • Відновний.

Поточний ремонт – це збереження засобів праці в придатному для продуктивного використання стані шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних робіт.

Протидіє прогресивному фізичному зносу.

Капітальний - періодичне відшкодування норм фізичного спрацювання конструктивних елементів ОФ і максимально можливе відновлення первинних техніко-економічних параметрів.

Відновний – особливий вид найбільш складних ремонтних робіт, необхідність у проведенні яких виникає внаслідок стихійного лиха.

Джерела фінансування витрат на проведення ремонтів:

 1. Витрати на поточний ремонт є постійними і відносно рівномірними протягом періоду експлуатації засобів праці, а тому відносяться на собівартість продукції після їх здачі.

 2. Витрати на капітальний ремонт через їх порівняно великий обсяг не можна включати в собівартість продукції як витрати на поточний ремонт. Ці витрати заздалегідь плануються заниженими їх відносять на собівартість продукції протягом усього міжремонтного циклу, тобто періоду між двома суміжними ремонтами.

 3. Відновний ремонт фінансується за рахунок державного (резервного) фонду; за характером таких робіт він належить до сфери капітального будівництва.

З метою підвищення технологічних параметрів і запобігання техніко-економічному старінню при проведенні капітального ремонту здійснюється модернізація, яка збільшує продуктивність ОФ на 30-50%.

Оцінка доцільності витрат на капітальний ремонт виробничого устаткування здійснюється за допомогою спеціального коефіцієнта , який обчислюється за залежністю:

, де:

- витрати на капітальний ремонт, який планується здійснити;

- перевищення експлуатаційних витрат щодо капітально відремонтованої машини над поточними витратами щодо нової машини;

Кн – вартість придбання або ціна нової машини;

α – коефіцієнт, який характеризує співвідношення продуктивності діючої та нової машини;

β – коефіцієнт, який відображає співвідношення тривалості ремонтного циклу цих машин;

- витрати від недоамортизації діючої машини в разі її дострокової заміни.

3.6. Відтворення оф

По відношенню до категорії ОФ, відтворення - це процес постійного оновлення.

Розрізняють такі форми відтворення ОФ:

 1. Просте.

 2. Часткове.

 3. Розширене.

Просте відтворення здійснюється за умови заміни фізично спрацьованих ОФ новими за рахунок амортизаційних відрахувань.

Часткове відтворення здійснюється при проведенні капітального ремонту. Джерелами фінансування витрат на часткове відтворення є власні кошти підприємства.

Розширене відтворення здійснюється шляхом :

 • Технічного переоснащення;

 • Реконструкції та розширення діючого підприємства

 • Нового будівництва.