Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать
 1. Чиста дисконтована або теперішня вартість:

, де:

ГП – очікувані грошові потоки в кожному з років реалізації проекта;

R – ставка дисконту, т.т. процентна ставка, що характеризує норму прибутку, на яку щорічно розраховує інвестор.

Грошовий потік – це сума чистого прибутку або доходу підприємства та амортизаційних відрахувань.

Як ставка дисконтування м.б. застосована середня кредитна чи депозитна ставка з урахуванням рівня ризику та рівня інфляції. Рішення про доцільність здійснення інвестиційного проекту приймається у випадку, коли ЧДВ більша 0.

 1. Індекс доходності інвестицій обчислюється як відношення грошового потоку підприємства до загальної суми інвестицій:

У випадку різночасного здійснення капітальних вкладень їх треба також приводити до теперішньої вартості, т.т. дисконтувати.

 1. Внутрішня норма рентабельності інвестицій – така дисконтна ставка, при якій суми початкових інвестицій і теперішньої вартості грошових потоків є однаковими, т.т. ЧДВ дорівнює 0.

 2. Період окупності інвестицій обчислюється як відношення загальної суми інвестицій до середньої величини грошового потоку за певний період:

, років

6.4. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій

Основними чинниками підвищення капітальних вкладень є:

 1. Вдосконалення технологічної структури капітальних вкладень.

 2. Поліпшення відтворювальної структури виробничих інвестицій.

 3. Покращення якості проектно-кошторисної документації.

 4. Скорочення тривалості інвестиційного циклу.

 5. Впровадження економічних методів управління інвестиційними проектами.

Реалізація інвестиційних проектів пов’язана з певним ризиком.

Ризик – можливість того, що відбудеться якась несприятлива подія у вигляді втрати підприємством частини ресурсів, зменшення доходів та виникнення додаткових витрат.

Найчастіше для зниження ступеня ризику використовують наступні методи:

 • страхування;

 • розподіл ризиків, який полягає в тому, що суб’єкти господарювання розподіляють між собою ризик пропорційно вкладенням в інвестиційний проект;

 • створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат;

 • розсіювання ризику. Цей метод допускає одночасне інвестування декількох проектів, які відрізняються між собою, в основному, періодами надходження на підприємство грошових потоків.

Тема 7 інноваційні процеси та оцінка їх ефективності

 1. Загальна характеристика інноваційних процесів.

 2. Науково-технічний прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки.

 3. Організаційний процес.

 4. Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

7.1. Загальна характеристика інноваційних процесів

Інноваційні процеси – сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Інноваційні процеси пов’язані з новинами та нововведеннями.

Новини – результат інноваційних процесів, а нововведення – впровадження у господарську діяльність новин.