Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Тема 3 основні фонди та виробнича потужність підприємства

 1. Поняття про ОФ підприємства і їх класифікація.

 2. Сутність і види оцінки ОФ.

 3. Спрацювання і техніко-економічні старіння ОФ.

 4. Амортизація ОФ і економічна суть і методи нарахування амортизаційних відрахувань.

 5. Ремонт ОФ і його економічний зміст.

 6. Відтворення ОФ.

 7. Показники забезпеченості підприємства і працівників ОФ.

 8. Показники стану та руху ОФ.

 9. Ефективність використання ОФ.

 10. Виробнича потужність підприємства.

3.1. Поняття про основні фонди підприємства і їх класифікація

Виготовлення продукції і надання послуг здійснюється в процесі взаємодії людини та засобів виробництва.

Засоби виробництва за своїм матеріально - речовим складом становлять виробничі фонди підприємства, які поділяються на основні фонди та оборотні фонди.

Засоби виробництва не можна повністю ототожнювати з виробничими фондами :

 1. Засоби виробництва стають виробничими фондами лише з моменту їх безпосереднього використання у робочому процесі;

 2. Виробничі фонди це виключено вартісна економічна категорія.

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробничому процесі тривалий час (понад 1 рік), при цьому не змінюють свій натурально-речовий стан, а свою вартість переносять конкретною працею на виготовлену продукцію поступово (частинами), по мірі зносу, шляхом амортизаційних відрахувань.

До основних фондів (ОФ) відносять виробничій інструмент і інвентар понад 500 грн.

Оборотні фонди – це частина засобів виробництва, які функціонують як предмети праці, які цілком споживаються у кожному виробничому циклі і переносять всю свою вартість на продукцію, що виробляється (або платні послуги).До ОФ належать предмети праці вартістю до 500грн. і терміном використання до 1р.

ОФ поділяють на :

 • виробничі;

 • невиробничі.

Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, тобто до них належать ОФ промислових підприємств, будівельних, с/г, торгівлі і громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Основні невиробничі фонди не беруть безпосередньо участі в процесі виробництва, задовольняючи соціальні потреби працівників підприємства.

До невиробничих належать фонди підприємств і організацій:

 • освіти;

 • охорони здоров’я;

 • культури;

 • житлово-комунального господарства;

 • спорту та відпочинку.

Залежно від функції, що виконують засоби праці у виробничому процесі вони класифікуються за виробничим призначенням за такими групами (П(С)БО 7”Основні засоби”):

 1. Земельні ділянки.

 2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

 3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.

Будівлі – корпуси цехів, гаражі, склади, офісні приміщення.

Споруди - інженерно-технічні об’єкти: шахти, кар’єри, свердловини, під’їзні шляхи підприємства, естакади, очисні споруди, насосні станції.

Передавальні пристрої – засоби, за допомогою яких передаються всі види енергії – від машин двигунів до робочих машин (електромережі, телефонні мережі, трубопроводи).

 1. Машини та обладнання включають:

а) силові машини і устаткування (котли, дизелі), трактори;

б) робочі машини і устаткування (верстати, агрегати, преси, екскаватори);

в) вимірювальні та регулюючі пристрої і лабораторне обладнання;

г) обчислювальна техніка і комп’ютери;

 1. Транспортні засоби: тепловози, вагони, автомобілі, тягачі, електрокари, автонавантажувачі.

 2. Інструмент, прилади, інвентар.

Інструмент – це механізовані і ручні інструменти всіх видів, а також пристрої для обробки деталей і складування готових виробів.

Виробничий інвентар і прилади – це верстаки, робочі столи, захисні огорожі, інвентарна тара.

Господарський інвентар – офісне обладнання, друкарські машинки, копіювальні апарати , протипожежні засоби.

 1. Робоча і продуктивна худоба – коні, воли, велика рогата худоба, вівці.

 2. Багаторічні насадження – плодово-ягідні, декоративні лісосмуги, захисні насадження.

 3. Інші ОЗ ( бібліотечні фонди, музейні цінності, капітальні вкладення в орендовані ОФ, фонди, які не увійшли в 1-8 групи).

Для розрахунку амортизаційних відрахувань в БО використовуються укрупнена класифікація ОФ за чотирма групами:

  1. Будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої;

  2. Автомобільний транспорт, меблі, побутові, електронні, оптичні та електромеханічні прилади, телефони, офісне обладнання, засоби збирання і обробки інформації.

  3. Інші ОФ, що не включені в 1 та 2 групи ( робочі машини, обладнання , силові машини, багаторічні насадження, капітальні витрати на поліпшення земель).

  4. Обчислювальна техніка.

Оскільки елементи ОФ відіграють неоднозначну роль у процесі виробництва, відокремлюють активну і пасивну частини.

Активна частина бере безпосередню участь у виробничому процесі і зумовлює певний обсяг і належну якість випущеної продукції. До неї переважно належать машини і устаткування, прилади, пристрої вимірювання , обчислювальна техніка, а також деякі технічні споруди (газо - і нафтосвердловини).

Пасивна частина створює умови для здійснення процесу виробництва. Вона охоплює будівлі, споруди, транспортні засоби, передавальні пристрої, господарській інвентар. Прогресивною є така структура ОФ, в який переважає активна частина.