Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Тема 6. Інвестиції підприємства і ефективність їх використання

 1. Поняття, склад і структура інвестицій.

 2. Поняття про капітальні вкладення.

 3. Оцінка ефективності інвестицій.

 4. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

6.1. Поняття, склад і структура інвестицій.

Значну частину ресурсів підприємства складають інвестиції, формування і використання яких регулюється Законом України „Про інвестиційну діяльність”.

Інвестиції – сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності з метою одержання прибутку або соціального ефекту.

До складу інвестицій належать:

 1. Рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності).

 2. Грошові кошти, цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери.

 3. Сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технологічної документації але не запатентованих (ноу-хау).

 4. Права користування землею, водою, природними ресурсами, а також інші майнові права.

Таким чином, інвестиції – довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку).

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють вкладення капіталу (інвестування), називаються інвесторами.

Інвестиційна діяльність підприємства – сукупність практичних дій інвесторів та учасників щодо здійснення інвестицій для одержання доходу.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення ефективної інвестиційної стратегії підприємства, яка спрямована на вирішення наступних завдань:

 1. Досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства.

 2. Максимізація доходів від інвестиційної діяльності.

 3. Мінімізація інвестиційних ризиків.

 4. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Видова класифікація інвестицій підприємства.

 1. За об’єктом інвестування розрізняють інвестиції:

  • фінансові;

  • реальні.

 2. За характером інвестування інвестиції поділяють на:

 • прямі;

 • непрямі.

 1. За періодом інвестування інвестиції поділяють на:

 • короткострокові;

 • середньострокові;

 • довгострокові.

 1. За формами власності інвестиційних ресурсів:

 • приватні;

 • державні;

 • іноземні;

 • спільні.

Економічна сутність видового складу інвестицій.

Фінансові інвестиції – використання капіталу для придбання облігацій, акцій та інших цінних паперів, що випускаються державою або підприємствами.

Реальні інвестиції – вкладення капіталу у різні сфери народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних благ (активів, наприклад, будинки, споруди, обладнання) і нематеріальних активів (наприклад, патенти, ліцензії, науково-технічна інформація).

Такі реальні інвестиції називаються виробничими, тому що вони спрямовані у виробництво, а найчастіше називаються капітальними вкладеннями.

У складі реальних інвестицій розрізняють:

 • інноваційні інвестиції;

 • інтелектуальні інвестиції.

Ці інвестиції відповідно спрямовані у нововведення або в об’єкти інтелектуальної власності.

Прямі інвестиції - вкладення капіталу у певні об’єкти безпосередньо самим інвестором без посередників.

Непрямі інвестиції передбачають участь у інвестиційному процесі фінансових установ, таких як: банки, фонди та ін.

Короткострокові інвестиції, як правило, здійснюють на термін від декількох років (не більше трьох).

Середньострокові інвестиції охоплюють термін від трьох до десяти років.

Довгострокові інвестиції здійснюються на термін більше, ніж десять років.

Приватні інвестиції здійснюються особами або фірмами недержавної форми власності.

Державні інвестиції фінансуються з державного або місцевого бюджетів і мають більший термін окупності.

Іноземні інвестиції – це всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності України.

Спільні інвестиції здійснюються у вигляді інвестиційних сертифікатів, які випускаються інвестиційними компаніями, фірмами або фондами.